DIGITAL WILD

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM – GRÅMØLNA / March 5 – May 3, 2020

Olga Tsyvinska/shutterstock.com

THE DIGITAL WILDERNESS

Our perceptions of life are challenged as never before, we have become architects of artificial ecologies, of new and hybrid worlds we today can’t foresee neither the constitution, nor consequences of.
Artistic and scientific research continuously challenge our perspectives on life with philosophical and existential questions, and the artist plays as never before a crucial role as …
READ MORE

—-

DEN DIGITALE VILLMARKEN

Våre virkelighetsoppfatninger er utfordret, vi er blitt arkitekter av kunstige økologier, nye og hybride verdener vi i dag hverken kan forutse beskaffenhet eller konsekvensene av.
Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre syn på livet med nye filosofiske og eksistensielle spørsmål, og kunstneren spiller som aldri før en sentral rolle som…
LES MER