ANTONY HALL [UK]

Puddle Vortex (2012)
ANTONY HALL / PUDDLE VORTEX

ANTONY HALL / PUDDLE VORTEX

 PUDDLE VORTEX

En tilsynelatende tilfeldig dam har en virvelstrøm i sin midte. Det ser ut som om dammen konstant blir trukket ned i et tomrom, men den blir aldri mindre. Ved nærmere ettersyn kan en se et mikrokosmos av komplekse adferdsmønstre.

Virvelstrømmen trekker ut væske og luft, og sender det tilbake inn i dammen, slik at denne aldri krymper. Under dammen er det et verktøy som generer virkelstrømmen, dette skaper ikke bare rotasjonen; væsken forsvinner ned i et hull, men på magisk vis reduseres ikke dammen.

I løpet av dagen produserer dammen en kontinuerlig strøm av mønstre, i skum eller tynne lag av flytende olje. Verket forandrer seg ut fra temperatur, fuktighetsnivå og lys. Forståelsen av overflatespenning har avgjørende betydning for dette verket. Finishen på bordplaten er vannavstøtende, noe som opprettholder den bobleaktige kanten rundt dammen. Gulvet må ikke vibrere for da kan dammen renne ned fra bordet. Blandingen består av råolje og mineralolje. Fargene skapes gjennom diffraksjon, avhengig av tykkelsen på oljen, som igjen avhenger av hvor fort oljen strømmer; fargene endrer seg når væsken aksellererer mot midten av vrivelstrømmen.

Perpetual Puddle Vortex er laget på bestilling fra Station Bristol i 2001

 

Antony Hall / Puddle Vortex 2012

Antony Hall / Puddle Vortex 2012, detail

 

Bio

Antony Hall er en tverrfaglig kunstner som jobber vitenskapelig og lager kinetiske kunstverk, installasjoner som benytter lydmessige, mekaniske, elektroniske eller biologiske elementer.

Hans arbeidsprosess innebærer å lokalisere og identifisere adferdsmønstre og utvikle kontrollstrukturer (verktøy & instrument) hvor et fenomen kan eksistere, for eksempel «Coffee Vortex» (2002), eller opprettholdelse av livet til mikroorganismene i en vanndråpe i «Pond Life» (2001). Disse verkene nærmer seg fenomener som er følsomme både for sine egne forandringer og endringer i omgivelsene, og som derfor trenger omsorg og pleie. Verkene presenterer metoder for utforskning, og leker med mulighetene for både fiasko og løsning, hvor fiasko er like viktig som en konklusjon.

«Tabletop Experiments» er en samlebetegnelse på disse prosjektene samt en rekke forskning/kunst-workshops siden 2001. Hall har lang erfaring i å kombinere kunst og forskning (Sciart og Bioart) etter tre års gjesteopphold ved en Fluid Mechanics Lab ved UMIST (2001), etterfulgt av et gjesteopphold ved Manchester Natural History Museum (2004) og et pågående engasjement i feltet «Bio-art» (med bl.a. deltakelse i Symbiotica workshop 2005 og Hackteria-prosjektene, 2009 – i dag). Enki (2004-2009) var et langsiktig forskningsprosjekt som så på elektrisk fisk, deres evne til å kommunisere og navigere ved hjelp av elektriske felter, og skapte et kunstverk som ble styrt av den levende fisken og deres kommunikasjonssignaler. Prosjektet ble utviklet over fire år som del av Arts Council artist fellowship ved Pepiniere-programmet i Paris og Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Frankrike 2006, og til slutt som et bestillingsverk til Arts Catalysts «Interspecies» ved Cornerhouse Manchester og A-Foundation, London 2009.

Andre arbeider har omdannet lys til lyd & forsterket lyd fra mikroskopiske dyr som lever i vann ved hjelp av laser. For tiden utforsker han hvordan kjemiske pendler kan etterligne livaktige prosesser og generere mønstre & lyd. Hans arbeider har vært utstilt internasjonalt, bl.a. i Cité internationale des Arts (Paris 2006), Dutch Electronic Arts Festival (Rotterdam 2007), BIOS 4, Biotechnological and environmental art, CAAC (Sevilla, Spania 2007), International Festival of Art/Science/New Technologies, (Praha 2007) Trondhiem Electronic Arts Festival (Trondhiem, Norge 2007) European forum for Emerging Creation (Luxembourg 2007), Spectropia08 (Latvia 2008), Cornerhouse (Manchester 2008), A-foundation (London 2009) og Gazelli Art House (London 2012).

 

http://www.antonyhall.net/vortex.html

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre