VÅRE LEKER
15. – 19. okt.
@ ReMida

ReMida Exhibition detail

Kreativ lek med informasjonsteknologi | Barneverksted @ ReMida, 15. – 19. okt. Et av hovedmålene med prosjektet Våre Leker er å forbedre samhandling og utveksling mellom kunst og vitenskap, noe som kan oppnås ved å trekke barn og ungdommens oppmerksomhet til dataprogrammeringens  kreative karakter og påpeke dens forhold til virkelige objekter og hendelser. I forbindelse med Kunst og Teknologi biennalen Meta.Morf 2012 arrangeres fire en-dags barneverksteder hvor 12-åringer får muligheten til å bli skapere ved bruk av åpen kildekode programvare og gjenbruksmaterialer. Meningen med verkstedene…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre