INTRO

Mellom 27. september og 28. oktober 2012, arrangerer TEKS Norges største biennale for kunst og teknologi for andre gang. Denne gang med undertittelen ‘A Matter of Feeling’.

Alle relasjonelle systemer opererer under affekt, eller som vi ofte kaller det, følelser.

Kunst, design og arkitektur dreier seg i dag om relasjonell design, som igjen påvirker utviklingen av byene våre, vårt miljø, politikk, forbrukeratferd, sosiale relasjoner, ja til og med livet selv.

Livet åpenbarer seg som et åpent og kompleks system av transparente og skjøre forbindelser som genererer et uendelig sosialt og biologisk mangfold. Alle relasjonelle systemer opererer under affekt, eller som vi ofte kaller det, følelser. Menneskelige, og ikke-menneskelige, handlinger og interaksjoner er uttrykk for disse nettverksbaserte relasjonene.

Meta.Morf 2012 presenterer kunst- og designprosjekter som er basert på fascinasjon og forståelse for både teknologiske og naturlig baserte livsformer.

Hva forårsaker den nettverksdannende atferden som igjen fører til at form dannes? Er det en empatibasert samhandling, eller med andre ord et spørsmål om følelser?

Alex Adriaansens
Espen Gangvik

 

Vitenskapelige gjennombrudd og skjellsettende kunstneriske prosjekter bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Vitenskapelig og kunstnerisk arbeide bidrar kontinuerlig til å utfordre og endre våre vante oppfatninger av verden. Kunstneren som formidler og tolker av ny viten og forskning, spiller en viktig rolle for samfunnets evne til både å ha innsyn i, og til å opprettholde en adekvat diskurs rundt nyttiggjørelse av nye teknologier og innsikter.

Bioteknologi, nanoteknologi, nevroteknologi og nye kommunikasjons- og datateknologier representerer eksempler på verktøy som gir kunstnere mulighet til å videreutvikle idéer utover kjente rammer og til å skape helt nye konsepter for kunstnerisk innhold og formidling.

Kunstnerisk virksomhet på sitt beste har til alle tider vært utgangspunkt for nye erkjennelser og ny innsikt. Kunstneren som netto idéleverandør og katalysator innen ulike forskningsfelt bidrar til å utvide vitenskapelig perspektiv og kreativitet.

Biennalen Meta.Morf skal for et bredere publikum blant annet presentere kunstnere, musikere, forfattere og forskere med prosjekter som på ulike måter bidrar til å utvide våre perspektiver på livet, og langt forbi.

Espen Gangvik
daglig leder TEKS

 

// Utstillingskuratorer //
Alex Adriaansens, director V2_ / Espen Gangvik, director TEKS

// Konferansekuratorer //
Rachel Armstrong / Espen Gangvik / Martin Palmer

// Konserturatorer //
Espen Gangvik / Arnfinn Killingtveit / Martin Palmer

// Film- & videokuratorer //
Svein Inge Sæther / Gisle Frøysland

// Referansegruppe //
Alex Adriaansens
Direktør, V2_, Rotterdam

Clive Kellner
Direktør, Johannesburg Art Gallery, Sør-Afrika

Jeremy Welsh
Kunstner, professor ved Bergen Kunsthøyskole

Jemima Rellie
Ass. direktør, Comms & Public progr., Getty Conservation Institute, Los Angeles

Zhang Ga
Kurator, The National Museum of Modern Art, Beijing

 

// Meta.Morf stab //

Espen Gangvik, Direktør

Amalie Marie Selvik, Pressekoordinator

Jørgen Hallås Skatland, Arrangementsansvarlig

Daniel Richards, Utstillingsprodusent

Martin Palmer, Konsertprodusent

Arnfinn Killingtveit, Asssistent

Joakim Moldestad, Assistent

Per Kristian Nygård, Assistent

 

// Frivillige //

Truls Nedland Stangeland
Julie Nordhagen
Astri Bang
Andreas Schille
Mathieu Lacroix
Knut Olai Mjøs Helle
Anita Wollamo
Katarina Marthinsen
Kaya Sinem Cetin
Andrea Menendez
Karen Kjærsgård
Jessica Vargas

 

SPONSORER

Trondheim kommune, Norsk kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune, PNEK, NTNU.

 

PARTNERE

Samarbeidspartnere Meta.Morf 2012

Trondheim Kunstmuseum – Gråmølna | Babel Visningsrom for kunst | Trøndelag Senter for Samtidskunst | Rake Visningsrom | ReMida – Senter for kreativ gjenvinningTeaterhuset AvantGarden | Trondheim Cinematek | Byscenen | Blæst | NTNU

 

TEKS er initiativtaker og organisator for Meta.Morf.

TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter er en ideell stiftelse opprettet i Trondheim i 2002. Organisasjonen er et ressurs-og kompetansesenter som har som mål å realisere teknologirelaterte kunstprosjekter innen alle kunstdisipliner.

TEKS initierer og organiserer kunstneriske produksjoner og prosjekter, arbeider med promotering og utdanning gjennom kurs og workshops, og fungerer som arrangør eller medarrangør av ulike tekno relaterte eventer.

TEKS er i 2012 finansiert over Statsbudsjettet og med midler fra Norsk kulturråd og Trondheim kommune. TEKS er medlem av PNEK, Produksjonsnettverk for elektronisk kunst.

www.teks.no

TEKS

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre