A MATTER OF FEELING –
KURATORS BETRAKTNING.
Av ALEX ADRIAANSENS

Meta.Morf 2012 - A Matter of Feeling

A Matter of Feeling.  Av Alex Adriaansens, direktør V2_, Rotterdam. Reklamen har fått oss til å jakte på biler og klær. Vi har jobber vi hater så vi kan kjøpe dritt vi ikke trenger. Livet er vår store depresjon. Fjernsynet har fått oss til å tro at vi alle en dag skal bli millionærer og filmguder, og rockestjerner, men det kommer ikke til å skje. Langsomt går dette opp for oss. Og vi blir veldig, veldig forbanna. Tyler Durden i «The Fight Club» Velferdsstaten går…

Context-sensitive Matter.
Av Klaus-Peter Zauner

KLAUS-PETER ZAUNDER / dropDevice

Context-sensitive Matter Vår søken etter å realisere naturtro kunstig liv har så langt bare ført til klossete resultater sammenlignet med hva naturen viser er mulig. Dette vises klart hvis en sammenligner ytelsen til roboter med organismer. Denne diskrepansen holder over hele skalaen fra meter ned til mikrometer og over alle ytelseskategorier fra krafteffektivitet til mønstergjenkjenning i tvetydige situasjoner. Vi er på et nivå sammenlignbare med å se på fugler fra en varmluftsballong: Naturen viser en radikalt forskjellig løsning. Når en forstår det underliggende konseptet åpner…

A MATTER OF FEELING.
av RACHEL ARMSTRONG

A Matter of Feeling. Introduksjon til Meta.Morf’s 2012 konferanse. Kosmos er satt sammen av mange ulike typer stjernestøv, og til tross for vår avanserte, sekulære kunnskap, forestiller vi oss at disse grunnleggende substansene gir opphav til et univers som er formet i vårt bilde. Meta.Morf 2012 er en refleksjon over et alternativt bilde som synes å tre fram gjennom en variert og mangfoldig kunstpraksis ved starten av det 21. århundre. Det som er spennende er at dette bildet av vårt univers er langt mer autonomt og sensitivt…

ALTERNATE EMBODIMENTS / PROSTHETIC HEAD.
Av STELARC

STELARC / ALTERNATE EMBODIMENTS, PROSTETHIC HEAD

ALTERNATE EMBODIMENTS /  PROSTHETIC HEAD Vi lever i en tid av overflod og likegyldighet. Med protetiske forlengelser og avanserte driftssystemer. Det finnes biokompatible komponenter med substans og størrelse som gjør det mulig å koble teknologi til kroppen, eller implantere den i kroppen. Det er blitt skapt et turbinhjerte som er mer robust og pålitelig enn alle kunstige hjerter som er laget tidligere. Hjertet sirkulerer blodet kontinuerlig, uten puls. I nær fremtid vil du kunne hvile hodet mot din kjæres bryst. Han puster og er varm….

FØLENDE MATERIE: EMPATI OG AFFINITET I HYLOZOIC SERIEN.
Av PHILIP BEESLEY

PHILIP BEESLEY / HylozoicSIBYL-3cPBAI

Følende materie: Empati og affinitet i Hylozoic serien. Vårt arbeid knyttet til serien Hylozoic av interaktive skulpturer er et forsøk på å skape en anatomi med subtile grenser som utvider fysiologien til enkeltmenneskene.  Kan det være mulig å oppheve opplevelsen av hva som er «meg» og det som helt klart ikke er «meg»?  Snarere enn svakhet kan ambivalensen som er innforstått ved en slik opphevelse være en kvalitet som skaper muligheter. Hylozoic Series forsøker å utvide rommet som ligger mellom klart definerte personlige territorier, omforme det…

FICTIONAL INFLUENCES.
Av NEIL SPILLER

NEIL SPILLER / shem's_wallpaper1

Fictional Influences. Jeg skjelner ikke mellom fiksjon og virkelighet. Jeg tror ikke på virkeligheten – jeg ser på den som en kapitalistisk konstruksjon som er like mye fiksjon som all annen fiksjon. Jeg er kybernetiker av andre grad som tror at vi «skaper» våre individuelle personlige verdener ved å operere og «bygge» inne i dem. Uansett hva denne «bygningen» er, enten det er samtale, poesi, prosa, design av gjenstander eller bygninger. Vi endres av samtaler og forholdene vi skaper med det vi opplever som verden…

MIND TIME MACHINE SOM LIVSTEKNOLOGI.
Av Takashi Ikegami

TAKASHI IKEGAMI

Mind Time Machine som livsteknologi. All grunnforskning kan føre til innovative bruksformål. Studier av kunstig liv («alife») er intet unntak. Formålet med livsteknologi er å virkeliggjøre konsepter som er utviklet gjennom studier av kunstig liv, som selvreproduksjon, autonomi, bestemmelse, robusthet, evolusjon med åpent utfall, utviklingsbarhet og så videre, innenfor konteksten av den virkelige verden (Ikegami, 2009). Ved å utvide vår forståelse av hvordan vi kan koble sammen kunstige systemer med naturlige miljøer kan vi bringe vår utvikling av et teoretisk rammeverk som plasserer kunstig liv…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre