STELARC [AU]

 Prosthetic Head (2003)
Stelarc / Prosthetic Head

Stelarc / Prosthetic Head

Prosthetic Head er et automatisert, animert og forholdsvis opplyst kunstig hode, som snakker til den som henvender seg til det. The Prosthetic Head-prosjektet består av et 3D avatarhode, i utseende ikke ulikt kunstneren selv, med sanntids leppesynkronisering, kunstig produsert tale og ansiktsuttrykk. Hodet som nikker, legger seg på skakke og snur seg, sammen med et aktivt blikk, er ikke-språklig kommunikasjon som bidrar til robotens personlighet. Det er et konversasjonssystem som kan sies å være akkurat så intelligent som personen som snakker til det. Det er utstyrt med algoritmer som gjør at det kan lage improvisert poesi og sang hvis det blir bedt om det. «Embodied Conversational Agents» (ECAs) handler om kommunikativ adferd. Det har en ultralydsensor som gjør det oppmerksom på brukerens tilstedeværelse og setter i gang en samtale. Med et registreringssystem vil The PROSTHETIC HEAD også kunne observere fargen på brukerens klær og analysere brukerens adferd. Slik informasjon vil gjøre konversasonen til the PROSTHETIC HEAD mer interaktiv og overbevisende.

I nær fremtid vil du kunne hvile hodet mot din kjæres bryst. Han puster og er varm. Han lever. Men han har ikke hjerteslag.

Stelarc / Prosthetic Head

Stelarc / Prosthetic Head

Dette skal ikke illustrere en intelligens adskilt fra kroppen, men er snarere en problematisering av våre forestillinger om bevissthet, identitet, handlekraft og legemliggjøring. Mens en fysisk kropp kan bli eksponert som utilstrekkelig, tom og ufrivillig, blir den forbløffende simuleringer av gjenkjennelse og respons hos ECA’en noe forførende. Man må først ta noen avgjørelsen vedrørende databasen og bestemme seg for om hodet er et patologisk, et filosofisk eller rett og slett et flørtende hode. Det blir imidlertid problematisk når hodets database blir større, og det blir mer uavhengig i sin respons. Da kan ikke kunstneren lenger ta ansvar for hva hodet hans sier. 

 

 

Bio

Stelarc er en australsk performance-kunstner som utforsker ulike anatomiske arkitekturer. Han har opptrådt med en THIRD HAND, en VIRTUAL ARM, en EXTENDED ARM , STOMACH SCULPTURE og EXOSCELETON, en seksbent robot. FRACTAL FLESH fjernstyrer kroppen ved hjelp av elektrisk stimulering. PING BODY og PARASITE utforsker en kropp som koreograferes av datastrømmer fra internett. PROSTHETIC HEAD, ARTICULATED HEAD, FLOATING HEAD og SWARMING HEADS er variasjoner over legemliggjøring av konverserende enheter. EAR ON ARM er delvis kirurgisk konstruert og delvis dyrket fram fra celler. Øret blir internett-aktivert og gjøres tilgjengelig for folk som befinner seg andre steder.

I 1997 ble han utnevnt til Honorary Professor of Art and Robotics ved Carnegie Mellon University, Pittsburgh. I 2000 ble han Honorary Doctor of Laws ved Monash University, Melbourne. I perioden 2006-2011 var han Senior Research Fellow ved MARCS Labs, University of Western Sydney. I 2010 mottok han et Special Projects stipend fra the Australia Council ble i tillegg tildelt the Ars Electronica Hybrid Arts Prize. Han er i dag Chair in Performance Art, Brunel University West London. Stelarcs kunst representeres av SCOTT LIVESEY GALLERIES, Melbourne.

 Kreditt

Karen Marcelo – project coordination, system configuration, alicebot customization
http://karenmarcelo.org/

Sam Trychin – customization of 3D animation and text-to-speech software

Barrett Fox – 3D modelling and animation
http://www.barrettfox.com/

John Waters – system configuration and technical advice
http://www.shtech.net/

Dr. Richard Wallace – creator of alicebot and AIML. alicebot advisor. Alicebot is a natural language artificial intelligence chat robot
http://alicebot.org/

IBM text-to-speech engine used for voice generation 
http://www-3.ibm.com/software/speech/

http://www.martnet.com/

Web hosting for http://prosthetichead.org

http://stelarc.org

Second Life – http://goo.gl/GsJBA 

 

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre