VÅRE LEKER
15. – 19. okt.
@ ReMida

Kreativ lek med informasjonsteknologi | Barneverksted @ ReMida, 15. – 19. okt.

ReMida Exhibition detail

Et av hovedmålene med prosjektet Våre Leker er å forbedre samhandling og utveksling mellom kunst og vitenskap, noe som kan oppnås ved å trekke barn og ungdommens oppmerksomhet til dataprogrammeringens  kreative karakter og påpeke dens forhold til virkelige objekter og hendelser. I forbindelse med Kunst og Teknologi biennalen Meta.Morf 2012 arrangeres fire en-dags barneverksteder hvor 12-åringer får muligheten til å bli skapere ved bruk av åpen kildekode programvare og gjenbruksmaterialer. Meningen med verkstedene er å gi barn, især unge jenter, muligheten til å bli bedre kjent med informasjonsteknologi. Barneverkstedene blir holdt på ReMida-senteret i Trondheim.

Våre leker er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk (IME) ved Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og ReMida, senter for kreativ gjenbruk i Trondheim. Våre Leker prosjektet baseres på:

  • etablerte relasjoner mellom NTNU, ReMida og TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter)
  • de siste vitenskapelige oppdateringer i software engineering
  • tidligere oppnådd kunnskap i formidling av kunst og programvare blant barn og ungdom

ReMida senteret inspirerer barn til å ta initiativ til å skape. Grunnlaget er Reggio Emilia filosofien som anerkjenner barn som både kilder og skapere av sine egne erfaringer. Dermed er ReMida senteret i Trondheim en ideell omgivelse for verkstedene.

Nyere forskning viser at kombinasjonen  verksted/  dataprogrammering/  gjenbruksmateriale/ sensor enheter er effektiv i å fremme ungdommens interesse for både kunst og informasjonsteknologi. For å være effektiv trengs det personlig tilknytning, aktivt engasjement i læringsprosessen, og at kreasjonene skal være av verdi for et større fellesskap.

Vitenskapelig ansvar: Letizia Jaccheri, NTNU

Kunstnerisk leder: Pål Bøyesen, ReMida

Artist: Audun Eriksen

Prosjektleder: Roberta Proto

Elektronisk ekspert og formidling: Professor Einar Aas. Vi er spesielt takknemlige for hans bidrag og takker posthumt for samarbeidet.

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre