RALF BAECKER [DE]

Irrational Computing (2011)
Ralf Baecker / Irrational Computing

Ralf Baecker / Irrational Computing

IRRATIONAL COMPUTING er et verk som utforsker materialer, estetikk og muligheter innenfor det digitale. Det grunnleggende råmaterialet i informasjonsteknologien som omgir oss er halvledende krystaller som silisium, kvarts og silisiumkarbid. Takket være dagens avanserte mikroteknologi og sofistikerte metoder blir disse prosessert inn i transistorer eller integrerte kretser (IC), og de materielle aspektene ved moderne mikroprosesser har forlengst sluttet å være noe begripelig. Ekstrem forminsking og lukkede systemer (black box set-up) utelukker enhver form for visuell fortolkning. Kretsen i denne installasjonen strider mot utviklingen innenfor informasjonsteknologi ved at den representerer systemet i mangedoblet størrelse. Prosjektet blir dermed en ekstrem «zoom» inn på de minste «fysiske» delene i en digital prosess.

Installasjonen består av fem sammenkoblede moduler, som utnytter de elektriske og mekaniske egenskapene og egenarten i krystallene og mineralene, og som gjennom sitt nettverk danner en slags primitiv makroskopisk signalprosessor. Krystallene som brukes i installasjonen er hentet enten direkte fra naturen eller industrielt avfall, eller de er utviklet spesielt for prosjektet. For eksempel er det laget en silisiumkarbidkrystall som gir lys på mange ulike punkter ved hjelp av elektroder (LED). På krystallen er det et display som påvirkes av datastrømmene generert av de andre modulene. Krystallen fungerer samtidig som en lydgenerator, fordi de elektriske impulsene endrer overflaten på krystallen og får den til å vibrere. Ved hjelp av høyttalere blir denne mikroskopiske gjenklangen gjort hørbar for besøkende. Digitale systemer blir gjennom sin funksjon oppfattet logisk og rasjonelt. Det minste fysiske eller elektrotekniske nivået (krystaller med halvledende egenskaper) er imidlertid basert på kvantemekaniske, det vil si statistiske eller uforutsigbare, prosesser. Man kan dermed si at moderne datateknologi har temmet og kultivert det kaotiske. I sitt arbeid kommenterer Ralf Baecker dette paradokset ved å utforsker estetikken i materialene som har vært grunnlaget for utviklingen av et globalt digitalt nettverk. Det er ikke meningen at «Irrational Computing» skal «virke» – hensikten er simpelthen å lete etter det poetiske på grensen mellom «nøyaktighet» og «kaos».

 

Bio

Ralf Baecker jobber innenfor feltene billedkunst og mediekunst. Han har studert informatikk og mediekunst i Køln, og vært Teaching Fellow ved Bauhaus University Weimar og University of the Arts Bremen. Baecker bygger installasjoner og skulpturer som dekonstruerer de grunnleggende elementene i symbolske prosesser. Han har hatt flere internasjonale utstillinger, blant annet ved ZKM Karlsruhe, Tyskland; Konsthall Malmö, Sverige; NiMK Amsterdam, Nederland; Martin-Gropius-Bau Berlin, Tyskland; Laboral Centro de Arte Gijon, Spania; Center for Contemporary Art WINZAVOD Moscow, Russland.

http://www.rlfbckr.org/work/irrational_computing


Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre