Videodokumentasjoner:
“A Matter of Feeling”
28. – 29. September

Rachel Armstrong – Alex Adriaansens – Stelarc – Takashi Ikegami – Neil Harbisson – Philip Beesley – Klaus-Peter Zauner – Guto Nobréga – Driessens & Verstappen – Jessica de Boer – Xandra van der Eijk – Peter Flemming – Antony Hall – PROTEI: Etienne Gernez, Gabriella Levine, Kasia Molga, Sebastian Müllauer   Check out the Meta.Morf 2012 channel @ Vimeo!    

META.MORF 2012 –
A MATTER OF FEELING.

Konferanse 28. sep. & 29. sep. @ NOVA

Meta.Morf 2012 - A Matter of Feeling

Konferanse 28. & 29. sep. @ NOVA. Kosmos er satt sammen av mange ulike typer stjernestøv, og til tross for vår avanserte, sekulære kunnskap, forestiller vi oss at disse grunnleggende substansene gir opphav til et univers som er formet i vårt bilde. Meta.Morf 2012 er en refleksjon over et alternativt bilde som synes å tre fram gjennom en variert og mangfoldig kunstpraksis ved starten av det 21. århundre. Det som er spennende er at dette bildet av vårt univers er langt mer autonomt og sensitivt…

FICTIONAL INFLUENCES
Arkitekturkveld 4. okt. @ Dokkhuset

Neil Spiller / Homage a Courbet

NEIL SPILLER.En algoritmisk tilnærmelse for arkitektonisk tenkning.Arkitekturkveld 4. okt. @ DOKKHUSET. Hovedforeleser er Neil Spiller, Dekan ved School of Architecture, Design & Construction ved University of Greenwich, professor i arkitektur og digital teori, grunnlegger og direktør for the Advanced Virtual and Technological Architecture Research Group (AVATAR) og praktiserende arkitekt. Refleksiv urbanisme i en skog av tegn. Arbeidet mitt spenner fra teoretiske vågestykker til praktisk arkitektur. Det formes av min interesse for arbeidet til arkitekt Cedric Pride og kybernetiker Gordon Pask, og utforsker friksjonen mellom media…

HERE TO GO:
Art, Counter-Culture and the Esoteric
Symposium 20. okt. @ NOVA

Andrew M. McKenzie

Forum Nidrosiae Symposium lørdag 20. oktober @ NOVA. CARL ABRAHAMSSON, ANDREW M. McKENZIE, GARY LACHMAN, KENDELL GEERS, JESPER AAGAARD PETERSEN og KAREN NIKGOL. Kuratert og moderert av MARTIN PALMER.  I talk a new language. You will understand. – Brion Gysin Alle foredragene vil bli holdt på engelsk. Gjennom tidene har kunstnere arbeidet med måter å uttrykke det uutsigelige på, og med å forene den materielle verden med menneskets indre rom. Det er et nært forhold mellom kunsten og det åndelig. Gjennom det 20. århundret og…

Alle forelesere @ Meta.Morf 28. sep. – 20. okt. 2012

RACHEL ARMSTRONG / STELARC / PHILIP BEESLEY / KLAUS-PETER ZAUNER / NEIL HARBISSON / TAKASHI IKEGAMI / NEIL SPILLER / ANDREW M. McKENZIE / CARL … ABRAHAMSSON / KENDELL GEERS / GARY LACHMAN / JESPER AAGAARD PETERSEN / KAREN NICGOL

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre