MARKUS KISON [DE]

Pulse (2012)
Markus Kison / Pulse

Markus Kison / Pulse

Pulse er sanntidsvisualiseringer av følelser som kommer til uttrykk på private blogger på bloggsamfunn som feks wordpress.com. Blogginnlegg sjekkes opp mot en liste med ord om følelser som referer til Robert Plutchiks nyskapende bok Psychoevolutionary Theory of Emotion fra 1980. Plutchik beskriver åtte grunnleggende følelser i boken sin: glede, tillit, frykt, overraskelse, tristhet, avsky, sinne og forventning. Han har utviklet et diagram hvor disse følelsene, sammen med sine svakere og sterkere motstykker, danner en tredimensjonal kjegle av 24 felter. Kjeglen er den grunnleggende formen for verket, som kan forstørres i de 24 retningene til de ulike følelsene. Hver gang en følelses-tag eller et aktuelt synonym dukker opp i et ferskt blogginnlegg, skifter den foranderlige gjenstanden seg på en måte som gjør at det nye volumet representerer en liten del av den samlede følelsesmessige tilstanden til de som surfer på internett akkurat nå.

Markus Kison / Pulse

Markus Kison / Pulse

Bio

Markus Kison er en digitalkunstner med base i Berlin. Gjennom å utnytte og misbruke datainformasjon ser han nærmere på sosiale kontekster. Disse oppstår i forholdet mellom fysiske gjenstander og deres naturlige digitale lag av informasjon. For tiden forsker Kison på det moderne menneskets rolle i en digitalt utvidet verden. Han har hatt utstillinger i ulike museum verden over, mottatt internasjonale utmerkelser og holdt innlegg ved en rekke kunst- og designkonferanser.


Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre