HERE TO GO:
Art, Counter-Culture and the Esoteric
Symposium 20. okt. @ NOVA

Forum Nidrosiae
Symposium lørdag 20. oktober @ NOVA.
Andrew M. McKenzie

Andrew M. McKenzie

CARL ABRAHAMSSON, ANDREW M. McKENZIE, GARY LACHMAN, KENDELL GEERS, JESPER AAGAARD PETERSEN og KAREN NIKGOL. Kuratert og moderert av MARTIN PALMER

I talk a new language. You will understand.

– Brion Gysin

Alle foredragene vil bli holdt på engelsk.

Gjennom tidene har kunstnere arbeidet med måter å uttrykke det uutsigelige på, og med å forene den materielle verden med menneskets indre rom. Det er et nært forhold mellom kunsten og det åndelig. Gjennom det 20. århundret og frem til i dag, har vi vært vitne til oppblomstringen av en subkulturell bevegelse som gjør seg stadig mer gjeldende i kunstverdenen. Den er basert på en nyvunnet interesse i magi, samt motkulturelle revolusjoner, postmodernisme, informasjonsteknologi, og skapelsen av det som noen kaller en “okkultur.” HERE TO GO er det første i en serie med Forum Nidrosiae symposiumer som ønsker å undersøke de underliggende ideene som danner grunnlaget for denne bevegelsen av samtidskunstnere- og tenkere som benytter seg av radikale esoteriske teknikker og filosofier som sentrale deler av sine arbeider. Hvor går vi herfra?

Forum Nidrosiae ble grunnlagt av Martin Palmer i 2008 som et åpent forum for det som generelt kalles okkulturen, og utvikler for tiden en forgreining som vil fokusere på samtidskunst i det kultiske miljøet.

It is to be remembered that all art is magical in origin – music, sculpture, writing, painting – and by magical I mean intended to produce very definite results. Paintings were originally formulae to make what is painted happen. Art is not an end in itself, any more than Einstein’s matter-into energy formulae is an end in itself. Like all formulae, art was originally FUNCTIONAL, intended to make things happen, the way an atom bomb happens from Einstein’s formulae. – William Burroughs

THE SORCERY OF FICTION

Carl Abrahamsson

Vi lever i en kultur som flyter over med fiksjon og underholdning. Magiske aspekter ved denne utviklingen er åpenbar, både på positive (kreativ frihet, inspirasjon, etc.) og negative (kontroll, reklame, etc.) måter. Bruken av talismanisk kraft har frem til det 20. århundret vært forbeholdt tradisjonell religiøs og magisk mytos. I dag eksisterer viljens slagmark i den generelle populærkulturen. Spørsmålet om kontroll og antikontroll antar stadig nye og kanskje apokalyptiske proporsjoner. Trolldomsfiksjon har blitt erstattet med fiksjonens trolldom.

Trolldomsfiksjon har blitt erstattet med fiksjonens trolldom.

Carl Abrahamsson er forfatter, fotograf, musiker, forlegger og misantropolog med base i Stockholm. Han er redaktør for journalen The Fenris Wolf og kodirektør hos Edda Publishing. Han har tidligere besøkt Forum Nidrosiae med foredraget Contemporary Timelessness – Eternal Trends, filmprogrammet Back To Human Nature, og fotoutstillingen Döden i våra hjärtan.

http://www.carlabrahamsson.com

The Sorcery of Fiction

The Sorcery of Fiction

ART IN RUNES

Kendell Geers

Göbekli Tepe-helligdommen i Sørøst-Anatolia-regionen i Tyrkia er den eldste kjente menneskeskapte religiøse strukturen i verden. Den er bygd 7000 år før Stonehenge, og er dermed forut for alle landsbyer, bygder og byer vi kjenner, og står som bevis for at våre forfedre skapte steder for hellig kunst og arkitektur lenge før de begynte å temme dyr, bygge byer eller utviklet skriftspråk. Det kan hevdes at å skape kunst er verdens eldste profesjon, og at dette behovet, å mane frem hellige symboler og å uttrykke og legemliggjøre visjoner om engler og demoner fra vår fantasi er i kjernen av vårt vesen. Kunstens makt ligger i dens evne til å binde hver kultur og hvert samfunn sammen ved å sementere primale symboler gjennom arketyper og i semantiske koder som leder grupper til en felles forståelse av det hellige. Kunsteren, i likhet med narren og sjamanen, kan si og gjøre, tenke og uttrykke, ideer og bilder, ytre ubehagelige sannheter som åpner persepsjonsdører, på en måte som ville sendt andre samfunnsmedlemmer i fengsel eller latt de bli utfryst fra fellesskapet.

Kunstens makt ligger i dens evne til å binde hver kultur og hvert samfunn sammen ved å sementere primale symboler gjennom arketyper og i semantiske koder som leder grupper til en felles forståelse av det hellige.

Kunsterens virke er å åndeliggjøre materie og å materialisere ånd, å omgjøre magik til kunst og å skape kunst gjennom magik, å ytre det usigelige, å uttrykke det utenkelige, å røre avgrunnen og å vende verden fra innsiden og ut og fra utsiden og inn. Hvis kunsteren har makt til å mane frem og frihet til å uttrykke seg, hvorfor er da så mye samtidskunst så kjedelig, markedsdrevet og åndelig bankrupt? Eller er den?

Kendell Geers er kunster, musiker og filmskaper født i Johannesburg i 1968. I 1988 var han en av 143 unge menn som offentlig nektet å tjene i den Sør-Afrikanske forsvarsstyrken og stod dermed ovenfor et liv i eksil eller seks år i fengsel. I 1989 forlot han Sør-Afrika og levde i en kort periode i eksil i Storbritannia og New York hvor han arbeidet som assistent for kunsteren Richard Prince. Det var ikke før etter at Nelson Mandela og andre politiske fanger ble løslatt at Geers kunne vende tilbake til hjembyen sin uten fare for fengsling. I 1990 reiste han tilbake til Johannesburg hvor han arbeidet som kunstner, kritiker, kurator og med performance. Det første kunstverket han skapte tilbake på Sør-Afrikansk jord var «Bloody Hell», et rituelt bad i sitt eget blod.

Geers oppnådde internasjonal notoritet i 1993 da han urinerte i Marcel Duchamps fontene i Venezia. Han har vist arbeidene sine over hele verden og deltatt i en rekke utstillinger fra da og frem til i dag.

Kendell Geers

Kendell Geers / Master mistress of my passion, 2010

THE BEAST ON FILM: ALEISTER CROWLEY AT THE MOVIES

Gary Lachman

Vi vet at Aleister Crowley, «Det Store Dyret» og den mest beryktede magikeren i det tyvende århundret, har inspirert avantgarde-filmskapere som Kenneth Anger og Alejandro Jodorowsky. Det som er mindre kjent er at han også gjorde inntrykk på mer kommersiell film, særlig i skrekksjangeren. THE BEAST ON FILM redegjør for hvordan Crowley har blitt portrettert i noen av sjangerklassikerene som «The Magician» (1926) og «The Devil Rides Out» (1968), og hvordan populærkulturen generelt har fungert som formidler av esoteriske idéer i ansiktet til en ‘høykultur’ som avviser de.

Populærkulturen har fungert som formidler av esoteriske idéer i ansiktet til en ‘høykultur’ som avviser de.

Gary Lachman er forfatter av en rekke bøker som kartlegger krysningspunktet mellom bevissthet, kultur, og den vestlige esoteriske tradisjonen, bl.a. Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius (Disinformation 2003) og The Secret History of Consciousness (Lindisfarne 2003). Han har blitt oversatt til norsk og en rekke andre europeiske språk. Han skriver regelmessig for Fortean Times, Independent on Sunday, Guardian, LA Review of Book, m.fl.

Han foreleser ofte i både Storbritannia og Europa, og forbereder for tiden en bok om Aleister Crowley og populærkulturen. I et tidligere liv var han et grunnleggende medlem av rockegruppen Blondie, og ble i 2006 oppført i Rock and Roll Hall of Fame.

http://www.garylachman.co.uk

Aleister Crowley

Aleister Crowley

MEGAPOLISOMANCY: METAPHOR AND MAGIC IN THE CITYSCAPE

Jesper Aagaard Petersen, PhD

I Fritz Leibers roman “Our Lady of Darkness” (1977) blir vi introdusert til den europeiske okkultisten Thibaut de Castries og hans banebrytende verk om byenes magi, redegjort for i bøkene “Megapolisomancy: A New Science of Cities” og “The Grand Cipher” eller “Fifty-Book”. Disse er selvsagt ren fiksjon; det er derimot ikke idéen om at enorme byer kan bli brukt til å både forutsi og å manipulere potensielle fremtider gjennom moderne geomantikk. Det er heller ikke idéene om at betong, asfalt, murstein, stål, og papir, for ikke å nevne folkemengder, reklamer, elektrisitet, avgasser og byrommet i seg selv, har krefter og farer ulike de vi finner i naturen. For å forstå hvordan forholdet mellom vitenskap, magi, og kunst gir mening til den senmoderne metropolen, vil dette foredraget undersøke hvordan kunstnere, forfattere, magikere og tenkere har reflektert over byrommets potente og tilstedeværende magi.

Betong, asfalt, murstein, stål, og papir, for ikke å nevne folkemengder, reklamer, elektrisitet, avgasser og byrommet i seg selv, har krefter og farer ulike de vi finner i naturen.

Jesper Aagaard Petersen er førsteamanuensis ved NTNU og en regelmessig foredragsholder og bidragsyter i Forum Nidrosiae. Hans hovedinteresser ligger i det som ofte kalles alternativmiljøet, New Age eller okkultisme, det vil si detradisjonalisert og synkretistisk religion i det moderne vesten, særskilt små, uformelle grupper og individuelle søker i et større kultisk miljø innenfor okkulturen.

Trondheim by Night

Trondheim by Night | Tonje Pedersen

THE SILENT SONG OF THE SPHINX

Karen Nikgol

Denne presentasjonen vil fokusere på Karen Nikgols kunstneriske og koreografiske praksis, og på tema som angår sinnet, den kreative prosessen, og iscenesettelse av tankesett. Nikgols arbeid berører menneskets indre verden, dets muligheter og manifestasjoner angående kunstnerisk praksis og individualistisk estetikk. Målet med presentasjonen er å vise til en tydelig sammenheng mellom vår indre og ytre verden, hvor arkitektur og fysiske uttrykk kan gi oss innsikt i våre egne sinn og hjernestrukturer. Gjennom maling, tegning, iscenesettelse, kuratering og film har Nikgol jobbet intensivt med ulike aspekter av det estetiske, hvor alt viser til potensialet i menneskesinnet og skapelse. Nikgols arbeid involverer mystikk, humor og «thrash», side ved side med dekadense og «høyestetikk», etterapende de antihierarkiske intensjonene til avantgarden, hvor man bevisst og empirisk forsøker å finne nye uttrykksmåter for sinnet og sjelen.

How much is really left of an experience once one has experienced it? It is reduced to a thought, a smell, a feeling that can be awakened by anything related to that exact memory. It is still there, living and breathing inside, only transformed into something quite different, individual. But the memory must be expressed in order to stay alive, and in order to stay in tune with the nature of fluxus, that which always is in motion.

Karen Nikgol er kunstner, koreograf og kurator født i Teheran under Iran-Irak-krigen. Effekten av krig, minner og maskulinitet har i stor grad påvirket arbeidet hans. Nikgol forsøker å analysere sinn, hukommelse, og identitet gjennom sin bakgrunn, men uten å ta et kulturelt perspektiv, kun hjulpet av estetiske, filosofiske og abstrakte begreper. Hans siste arbeid inkluderer en spionopera om en stum dvergs indre liv («The Silent Song of the Sphinx), en soloutstilling i Leyla Heller Gallery i New York og kuratorvirket ved samtidskunstgalleriet NoPlace i Oslo.

 http://www.karennikgol.com

The Metamorphosis of C.G. Jung

Karen Nikgol / The Metamorphosis of C.G. Jung, 2009

THE MAN BEHIND THE CURTAIN CONSIDERED AS A CASE OF MISTAKEN IDENTITY

Andrew M. McKenzie

Alt vi noen gang har visst er deler av fantasien på et punkt i deres ufattelig intrikate og kompliserte opprinnelse, og etterhvert implementering; det er ikke lenger ‘fornuftig’ å hevde at en ‘ting’ som «årsak og effekt» eksisterer. Ved å på nytt undersøke det som frem til nå har blitt ansett som «alternativt» kan vi frigjøre oss selv fra den statiske effekten av delvis opplysthet og anerkjenne at vekst ikke betyr at restene ikke er kompost for den eventuelle fremveksten av utvikling. Snarere blir en hver sammenlikning med både levende og døde konsepter markørpunkter – røde flagg – som kan gjøre oss oppmerksom på nærværet til et atrofisk perspektiv eller ti.

Å anklage det eksterne er å gjøre seg til offer (vitende eller uvitende) til et sett med responser som en gang var nyttige, men som nå er til hinder for en hver personlig og kollektiv utvikling; avhengighet av behov (man venter alltid på å bli tilfredsstilt i fremtiden) nektes med en voldsomhet som forteller oss at vi er på riktig vei til å identifisere mekanismen; og med dét manifesteres muligheten til å oppstå fra omgivelsene fra innsiden til den eksterne verden, snarere enn i motsatt rekkefølge.

Dette foredraget er en undersøkelse og praktisk demonstrasjon av utvikling i praksis, uten begrensningene til det antatte, og et rop om handling lik ingen andre for å bli til kunnskap i motsetning til data. «Ansvarlighet» er selvets evne til å svare med den største fleksibilitet det kan tillate seg selv, og denne aktive undersøkelsen gir oss en måte å se på selvet fra en vinkel som vanligvis ville blitt ansett som å bøye seg baklengs uten å først se etter om mynten allerede har falt i sprekken.

Andrew M. McKenzie er kjernen av The Hafler Trio, med-grunnlegger av Simply Superior, psykoterapist, hypnoterapist, foredragsholder, lærer, seminar -og workshopleder i kreativ tenkning, oppfinner av komplemasjon, lydingeniør, designer, forfatter, programmerer, klassisk gitarlærer, og alt for mange andre ting. Alle hans nåværende mål involverer å benytte det han har lært de siste 48 årene til å hjelpe andre.

http://www.simplysuperior.org

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre