FICTIONAL INFLUENCES
Arkitekturkveld 4. okt. @ Dokkhuset

Neil Spiller / Homage a Courbet

NEIL SPILLER.En algoritmisk tilnærmelse for arkitektonisk tenkning.Arkitekturkveld 4. okt. @ DOKKHUSET. Hovedforeleser er Neil Spiller, Dekan ved School of Architecture, Design & Construction ved University of Greenwich, professor i arkitektur og digital teori, grunnlegger og direktør for the Advanced Virtual and Technological Architecture Research Group (AVATAR) og praktiserende arkitekt. Refleksiv urbanisme i en skog av tegn. Arbeidet mitt spenner fra teoretiske vågestykker til praktisk arkitektur. Det formes av min interesse for arbeidet til arkitekt Cedric Pride og kybernetiker Gordon Pask, og utforsker friksjonen mellom media…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre