Synergi av musikk og stereoskopiske bilder og sekvenser.
6. okt. @ Gløshaugen

The Light & Colour Group @ NTNU – Dagslyslab  og Romlab.
The light and color group / ROOM LAB

The light and color group / ROOM LAB

The light and color group / DAYLIGHT LAB

The light and color group / DAYLIGHT LAB

The Light & Colour Group på NTNU er etablert ved Institutt for byggekunst, form og farge. Gruppen består av arkitekter, interiørarkitekter, fysikere og kunstnere. Denne mangfoldige gruppen av fagfolk bidrar til en fungerende atmosfære hvor forskningen har avgjørende tverrfaglig innspill. Light & Colour Group har utviklet kontakter med en rekke akademiske institusjoner og bedrifter i og utenfor Norge, som resulterer i et bredt tverrfaglig forskernettverk, og fordelen ved dette, samt en nær tilknytning til arkitektonisk praksis.

Forskningen innenfor gruppen omfatter dagslys, kunstig lys, farge, fysikkens aspekt ved lys og farge, visuell persepsjon og relaterte kunstneriske felt. Det meste av forskningen tar opp spørsmål med en direkte tilknytning til arkitektur, men det forskes også på tema som kan klassifiseres innenfor grunnforskning.

For å gjennomføre grundige vitenskapelig forskning, har fakultetet utviklet to høykvalitets laboratorier: “Dagslyslab” og “Romlab” Begge er verdifulle «verktøy» og internasjonalt ganske unike, da det finnes svært få godt utstyrte lyslaboratorier rundt om i verden. Gruppemedlemmene er involvert i utdanning på alle nivåer i kurs arrangert for studenter på arkitektur, for andre studenter ved NTNU og for ulike grupper av fagutøvere. I disse kursene er de to laboratoriene ofte brukt.
Light and Colour Group inviterer deg til å besøke laboratoriene under meta.morf biennalen, hvor vi viser forskningsprosjekter og eksempler på studentarbeider.

DAGSLYSLAB: lys og farge i arkitekturen

Solen, med sin usedvanlig kraftige lysstyrke og vandrende posisjon på himmelen, er et fenomen som vi alle har et nært forhold til. Sollyset er et sterkt arkitektonisk element som innvirker på arkitekturens kvalitet. For å kunne studere sollystilgangen i arkitekturen, både på tomten og i interiører, er en simulator av sola, Kunstig Sol blitt utviklet.

Kunstig Himmel, derimot er en simulator av tett overskyet himmel uten sol. Den brukes aktivt i ulike forskningsprosjekter og til undervisningsformål, for eksempel til å utføre målinger av dagslysfaktor og luminans i arkitektoniske modeller. Eksempler på andre bruksområder er studier av farger i forskjellig lys, og observasjoner av fargens endring ved bruk av gjennomsiktige eller gjennomskinnelige materialer.

 

ROMLAB: samspill mellom lys, farger og rom + 3D-projeksjon

Roomlab er en fullskala laboratorium for studier av samspillet mellom lys, farge og det arkitektoniske rommet. Eksempel på studentarbeid vil bli utstilt.
En ny funksjon i Roomlab er en silver screen for projeksjon av 3D-bilder. Silver screen ble innviet som del av Claudia Moscosos PhD forskningsprosjekt, hvor hun blant annet arbeider med forskning som omhandler virtuelle miljøer (VE) som et forskningsverktøy for studier av hvordan samspillet mellom dagslys og farge innvirker på vår oppfattelse av de kvalitative egenskaper hos arkitektoniske rom.

Krzysztof Orleanski, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, var en viktig faglig samarbeidspartner i prosessen med innstalleringen av silver screenen. I Romlab vil han vise sitt nyeste prosjekt, som har arbeidstittelen “Synergi av musikk og stereoskopiske bilder og sekvenser – Polsk og Norsk Musikk Landskap i 3D.

 

Barbara Matusiak, Alex Booker, Arne Valberg, Claudia Moscoso, Veronika Zaikina og Kine Angelo.

Institutt for byggekunst, form og farge

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

 

 

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre