LYDROM 1:1
Offentlig installasjon
27. sep. – 28. okt.
@ Trondheim

Arkitektstudenter i samarbeide med studenter fra musikk-teknologi jobber med lyd og rom i byrom.
SOUNDSPACE 1:1

SOUNDSPACE 1:1

Å studere arkitektur handler i stor grad om å utvikle bevissthet om rommets betydning, dets muligheter og begrensninger. Den første fasen i studiet er derfor rettet mot å se, oppdage og skape rom. I denne læringsprosessen er egne erfaringer av det romlige avgjørende.

Den første oppgaven man gjør som arkitektstudent ved NTNU er en komplett prosjekterings- og byggeoppgave i miniatyr. Hensikten er å få en grunnleggende forståelse for rom, konstruksjon og materialitet, gjennom det å skape noe fysisk – gjennom å lære med hendene så vel som hodet

Den arkitektoniske idéen må kunne realiseres innenfor en oppsatt tidsplan. Vanligvis 14 dagers planlegging og prosjektering, med modellbygging i målestokk 1:10 og 14 dagers bygging i full skala. Programmet og stedene varierer fra år til år men har som fellesnevner å skape gode møtesteder, steder byens befolking kan møtes og reagere med hverandre og studentenes første stykke arkitektur.

Studentene arbeider i mindre grupper. Hver gruppe skal utforme en romlig konstruksjon som er en del av bebyggelsesplanen. Rammene for utformingen av dette volumet er gitt i bebyggelsesplanen (høyde, bredde, lengde) men de står fritt til å utforme det individuelt innenfor disse rammene.

Gruppene må samarbeide om planleggingen av fellesrommene som er definert av de omkringliggende konstruksjonene. Disse må gis et program i forhold til den spesielle situasjonen de står i. De må forholde seg til det store landskapsrommet, byen og rommene konstruksjonene danner seg imellom. De undersøker romlige kvaliteter og får selv erfare med kroppen hvordan disse kvalitetene skapes og oversettes fra idé til virkelighet gjennom byggingen. Det vektlegges at konstruksjonen ikke skal etterlate seg spor og materialene skal plukkes forsiktig ned for å brukes på nytt.

Årets bygging 1:1 vil være en del av Meta.Morf biennalen. Arkitekt -studentene skal i samarbeid med studenter fra musikk-teknologi på NTNU jobbe med temaet lyd og rom i byrommet i Høyskoleparken ned mot Elgeseter. Den ferdige strukturen vil stå ferdig til åpningen av Meta.Morf, og være åpent for offentligheten under hele utstillingsperioden som et sted det arkitektur og lyd møtes og reagerer med hverandre.

Samarbeidspartnere NTNU:

•Fakultet for arkitektur og billedkunst
Fakultet for arkitektur og billedkunst er Norges eldste og største institusjon for utdanning av arkitektur med røtter helt tilbake til opprettelsen av NTH i 1910.
Kunstakademiet i Trondheim (KiT) ble grunnlagt som kunstskole like etter andre verdenskrig, og ble offentlig kunstakademi i 1987. I 1996 ble KiT innlemmet i det nye NTNU som en av fem institutter ved Fakultet for arkitektur og billekunst.
Mer enn 100 ansatte er tilknyttet fakultetet, hvor 50 er faste vitenskaplig ansatte. Fakulteter har omtrent 500 studenter fordelt på programmer I arkitektur, eiendomsutvikling og –forvaltning, byøkologisk planlegging, 100 kunststudenter og 40 stipendiater.

•Institutt for musikk
Institutt for musikk består av de tidligere enhetene Musikkvitenskapelig institutt og Musikkonservatoriet i Trondheim. Instituttet har studietilbud innen musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk.

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre