Fractured bones/ let’s get lost
28. & 29. sep
@ Teaterhuset
Avantgarden

fractured bones

Fredag 28. september kl 19.00 Lørdag 29. september kl 19.00 – Teaterhuset Avant Garden. Hvem ville du ha vært hvis du bestemte deg for ikke å være den du er lenger? <<fractured bones/ let’s get lost>> fabulerer over ulike forsvinningsimpulser med et sløret blikk på futurismen. Utgangspunktet er en lignelse om en mann som velger å forsvinne, hentet fra Dashiell Hammetts klassiske kriminalroman Malteserfalken. Forestillingen utforsker ideen om objekters bestandighet og opptreden (object permanence og performance), samtidig som den plukker andre motiver fra hverandre for å…

Åpen Eksperimentell Elektromagnetisk Workshop
m/ Peter Flemming
1. okt. @ TEKS

Peter Flemming / Electromagnetism Workshop

 Åpen Eksperimentell Elektromagnetisk Workshop / Peter Flemming Vi vil starte med en kort demonstrasjon og noen innledende ord om temaet elektro-magnetisme. Deltakerne vil så få lage sine egne elektromagnetiske spoler, som vil brukes som en del av en eksperimentell høyttaler, improvisert fram fra gjenstander med resonans delrakerene har funnet. Mulige resonatorer: plast mat beholdere, bøtter, tromler, spann, glass … høres det bra når du trykker fingeren på det eller snakker inn i det? Bringe det inn! Ta en haug av ting fordi ikke alt vil…

Synergi av musikk og stereoskopiske bilder og sekvenser.
6. okt. @ Gløshaugen

The light and color group / ROMLAB

The Light & Colour Group @ NTNU – Dagslyslab  og Romlab. The Light & Colour Group på NTNU er etablert ved Institutt for byggekunst, form og farge. Gruppen består av arkitekter, interiørarkitekter, fysikere og kunstnere. Denne mangfoldige gruppen av fagfolk bidrar til en fungerende atmosfære hvor forskningen har avgjørende tverrfaglig innspill. Light & Colour Group har utviklet kontakter med en rekke akademiske institusjoner og bedrifter i og utenfor Norge, som resulterer i et bredt tverrfaglig forskernettverk, og fordelen ved dette, samt en nær tilknytning til arkitektonisk praksis….

”””’
Åpen workshop m/ Andrew M. McKenzie
15. okt. – 18. okt.
@ TEKS

En workshop med Andrew M. McKenzie Mandag 15. oktober – Torsdag 18. oktober Etterhvert som livet i den moderne verden påskyndes, fortynnes, intensifiseres i kvantitet og ikke kvalitet, vil det å ha de riktige verktøyene til å ta kontroll over persepsjonen bety at du kan forholde seg til situasjoner som du, frem til nå, trodde var utenfor din kontroll, og lede deg til et sted hvor de dypeste ønsker og deres manifestasjon i verden er tilgjengelig i en tilstand av sann frihet. “”””’” er en…

Sense-IT@iet.NTNU
6. okt. @ Gløshaugen

 A-me : Augmented memories http://picturingthebrain.org/a-me A-me er et hypotetisk minneinnhentingssystem som setter den besøkende i stand til å oppleve menneskelige minner ved å være tilstede gjennom interaktivitet (immersion). Det har som mål å kritisere paradigmene knyttet til bilder laget i hjernen/fantasien som for tiden diskuteres i forskermiljøet. A-me undersøker implikasjonene ved ulike tilnærminger til hjerneforskning, som reduksjonisme og fenomenologi. Dermed er det et symbol på den pågående vitenskapelige diskusjonen om menneskelig atferd gjennom analyse av hjerneaktivitet. A-me er også en teknisk undersøkelse av forbedrede virkelighetsteknikker…

LYDVANDRING
30. sep. / 10 okt. / 27. okt.
@ TSSK

Hvordan lytter vi til våre daglige omgivelser? Hvordan lytter vi til kunst? Vi orienterer oss i våre daglige omgivelser hovedsakelig ved hjelp av synet. I hvert fall er vi mest vant til å orientere oss ved hjelp av synet. Mange av signalene i våre omgivelser er imidlertid avhengig av hørselen. Ofte vil dette dreie seg om varselsignaler – bilen som kjører opp bak oss, lydsignalet i en fotgjengerovergang, og så videre. Våre lydlige omgivelser er svært komplekse, og det kreves meget oppmerksom lytting for å…

VÅRE LEKER
15. – 19. okt.
@ ReMida

ReMida Exhibition detail

Kreativ lek med informasjonsteknologi | Barneverksted @ ReMida, 15. – 19. okt. Et av hovedmålene med prosjektet Våre Leker er å forbedre samhandling og utveksling mellom kunst og vitenskap, noe som kan oppnås ved å trekke barn og ungdommens oppmerksomhet til dataprogrammeringens  kreative karakter og påpeke dens forhold til virkelige objekter og hendelser. I forbindelse med Kunst og Teknologi biennalen Meta.Morf 2012 arrangeres fire en-dags barneverksteder hvor 12-åringer får muligheten til å bli skapere ved bruk av åpen kildekode programvare og gjenbruksmaterialer. Meningen med verkstedene…

The Ballad of Genesis And Lady Jaye
22. & 24. okt.
@ Cinemateket

Ballad of Genesis and Lady Jay

Cinemateket. I samarbeide med Forum Nidrosiae og konferansen ‘HERE TO GO‘. Genesis P-Orridge (f. Neil Megson i 1950) var en grunnleggerne av Throbbing Gristle i 1975, bandet som egenhendig oppfant musikksjangeren “industrial”, både gjennom musikken i seg selv – maskinmessig, støyende elektronisk avantgarderock – og en praksis og livsstil der Throbbing Gristle ble framstilt som et industriforetak som tilbød en lang rekke ulike produkter. Disse produktene kom i form av plater, konserter, kunstverk, performance og andre inngrep i det offentlige rom, og etterhvert også enkeltmennesker…

FLicKeR
22. 23. okt.
@ Cinemateket

Flicker

Cinemateket. I samarbeide med Forum Nidrosiae og konferansen ‘HERE TO GO‘. Brion Gysin (1916-1986) var en britisk poet, lydkunstner, maler, forfatter og performanceartist som øvet stor innflytelse på en rekke mer kjente aktører i det siste halve århundrets avantgarde. Han påvirket William S. Burroughs til å bruke den karakteristiske cut up-stilen i sitt forfatterskap, og han ble en ledestjerne for esoterisk interesserte kunstnere som Genesis P-Orridge, Marianne Faithfull, Kenneth Anger og Kurt Cobain(!). Gysin, som i ungdommen var en del av det parisiske surrealistmiljøet, konstruerte…

LYDROM 1:1
Offentlig installasjon
27. sep. – 28. okt.
@ Trondheim

SOUNDSPACE 1:1

Arkitektstudenter i samarbeide med studenter fra musikk-teknologi jobber med lyd og rom i byrom. Å studere arkitektur handler i stor grad om å utvikle bevissthet om rommets betydning, dets muligheter og begrensninger. Den første fasen i studiet er derfor rettet mot å se, oppdage og skape rom. I denne læringsprosessen er egne erfaringer av det romlige avgjørende. Den første oppgaven man gjør som arkitektstudent ved NTNU er en komplett prosjekterings- og byggeoppgave i miniatyr. Hensikten er å få en grunnleggende forståelse for rom, konstruksjon og materialitet,…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre