FØLENDE MATERIE: EMPATI OG AFFINITET I HYLOZOIC SERIEN.
Av PHILIP BEESLEY

PHILIP BEESLEY / HylozoicSIBYL-3cPBAI

Følende materie: Empati og affinitet i Hylozoic serien. Vårt arbeid knyttet til serien Hylozoic av interaktive skulpturer er et forsøk på å skape en anatomi med subtile grenser som utvider fysiologien til enkeltmenneskene.  Kan det være mulig å oppheve opplevelsen av hva som er «meg» og det som helt klart ikke er «meg»?  Snarere enn svakhet kan ambivalensen som er innforstått ved en slik opphevelse være en kvalitet som skaper muligheter. Hylozoic Series forsøker å utvide rommet som ligger mellom klart definerte personlige territorier, omforme det…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre