PRESENTASJON AV FORELESERE @ META.MORF 2012

ALEX ADRIAANSENS [NL]

Alex AdriaansensAlex Adriaansens er Meta.Morfs hovedutstillingskurator.

Alex Adriaansens var med og startet V2_(1981), hvor han er direktør og kunstnerisk leder. Han er i tillegg direktør ved DEAF bi-annual. Han er, og har vært, gjestekurator for ulike kunst- og tenologifestivaler og arrangement (som Meta.Morf i Norge; MOCA i Taiwan; China Media Art Tri-annual i Kina; eArts Festival i Kina).

Han har holdt en rekke foredrag og presentasjoner over hele verden ved ulike anledninger (universiteter, symposier, festivaler, workshops, fagsamlinger). Han er medlem i en rekke rådgivende organer for bl.a. Transmediale Festival, Berlin; The Franck Mohr Institute (NL); Todaysart Bi-annuel (NL).

Han har vært rådgiver for ulike institusjoner og organisasjoner innenfor feltet kunst og teknologi (statlig og ikke-statlig) i Kina, Nederland, Spania, Korea, Japan, Taiwan og Canada. Han er, og har vært, jurymedlem ved ulike internasjonale festivaler og prisutdelinger, som Ars Electronica (Østerrike), Transmediale (Tyskland), Share (Italia), Laboral (Spania), Witteveen Bosch Award (Nederland).

Han er prosjektrådgiver for finansiering av både individuelle kunstnere og internasjonale kunstprosjekter for Stimuleringsfonds for Architecture (NL).

Bio V2_

V2_ er en non-profit stiftelse med base i Rotterdam. Den fokuserer på forholdet mellom kunst, vitenskap og teknologi, og har eksistert siden 1981. Organsiasjonen er støttet av det nederlandske departementet for utdanning, kultur og vitenskap (OCW) og Rotterdam by (Cultuurplan). De samarbeider på prosjektbasis med universiteter og nasjonale forskningsinstitusjoner (TNO) i ulike forsknings- og innovasjonsprogrammer.  Organisasjonen har internasjonal anerkjennelse som en av de ledende organisasjonene av sitt slag, og kan sies å være et knutepunkt for ekspertise innen tverrfaglig samarbeid. V2_ har prosjekter over hele verden, som utstillinger, workshops, utgivelser og rådgivende arbeid (Brasil, Kina, Taiwan, Korea, Tyskland, Spania). V2_ har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeide og sine prosjekter, og det samme gjelder kunstnerne som har arbeidet der.

 

Reference Link

ESPEN GANGVIK [NO]

ESPEN GANGVIKEspen Gangvik er kunstner og kurator. Han ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim i 1984. Gangvik har deltatt i mange kollektivutstillinger i inn- og utland. Han har siden 1986 gjennomført en rekke offentlige utsmykninger og er representert i flere offentlige samlinger.

I 2002 grunnla han stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS, som har som formål å legge til rette for produksjon og formidling av kunst som tar i bruk, og debatterer, ny teknologi. TEKS organiserer biennalen for kunst og teknologi i Trondheim, Meta.Morf.
Gangvik er i dag direktør for Meta.Morf og TEKS.

 

 

Reference Link

(1) A Matter of Feeling – 28. & 29. sep:

RACHEL ARMSTRONG [UK]

Rachel ArmstrongRachel Armstrong aksepterte svært vennlig Meta.Morfs invitasjon til å kuratere og modere årets biennalekonferanse! Vi er overlykkelige!

Rachel Armstrong skaper og designer bærekraftige løsninger for konstruerte og naturlige miljøer. Hun benytter avanserte, nye teknologier, som syntetisk biologi – rasjonell produksjon av levende systemer – og smart kjemi. Forskningen hennes fremmer en reevaluering av hvordan vi tenker omkring våre hjem og byer, og stiller spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling for våre bygde omgivelser. Hun skaper åpne plattformer for innovasjon, hvor akademia og industrien i fellesskap kan angripe utfordringer som karbonfangst og resirkulering, smarte «levende» materialer og bærekraftig design.

Hennes prisvinnende forskning underbygger den modige holdningen hun har når hun utfordrer oppfatninger, antakelser og etablerte prinspipper knyttet til vitenskapelige konsepter og livets og samfunnets byggeklosser. Hun legemliggjør og promoterer nye, overførbare tankemåter som er «utenfor boksen», og gjør det mulig også for andre å utvikle innovative løsninger for miljøet.

Forskere må bevege seg utenfor sitt eget fagfelt for å skape nye teknologier som har relevans for det 21. århundre, og samarbeide både med andre vitenskapelige fagdisipliner og med humanistiske fag og kunstfag. – Rachel Armstrong

Armstrong er Co-Director på AVATAR (Advanced Virtual and Technological Architectural Research) ved Architecture & Synthetic Biology, The School of Architecture & Construction, University of Greenwich, London. 2010 Senior TED Fellow, og Visiting Research Assistant ved Center for Fundamental Living Technology, Department of Physics and Chemistry, University of Southern Denmark.

Armstrong har base i London og er for tiden tilknyttet The University of Greenwich.

Rachel Armstrong TED conferences attended:

TEDGlobal 2012, TED2012, TEDGlobal 2011, TED2011, TEDGlobal 2010, TED2010, TEDGlobal 2009.

https://www.facebook.com/livingarchitect?ref=ts
http://www.bio-pulp.com/
http://facebook.com/livingarchitecture
http://www.ted.com/profiles/view/id/243381
http://grayanat.posterous.com
http://www.domusweb.it/en/architecture/interview-with-rachel-armstrong

 

Reference Link

PHILIP BEESLEY [CA]

Philip BeesleyPhilip Beesley er professor ved School of Architecture, University of Waterloo. Han er utøvende arkitekt og digital media-kunstner, med utdannelse i visuell kunst fra Queen’s University, teknologisk utdannelse fra Humber College, og arkitektutdannelse fra Univeristy of Toronto. I Waterloo er han direktør både for Integrated Group for Visualization, Design and Manufacturing og for Riverside Architectural Press. Han er i tillegg sensor ved University College London. Hans Toronto-baserte praksis PBAI er et tverrfaglig designfirma som kombinerer offentlige bygninger med ustillingsdesign, scene- og lysprosjekter. Deres metoder inkorporerer industriell design, digital 3D-visualisering (digital prototyping) og mekatronisk engineering. Innenfor en raskt voksende teknologi for responsiv arkitektur henvises det ofte til Philip Beesleys arbeid. Han har skrevet og vært redaktør for åtte bøker, og vært på forsiden av Artificial Life (MIT), LEONARDO og ulike AD-magasiner. Han har også figurert i CBC news, Casa Vogue, WIRED og en serie TED talks. Han ble valgt ut til å representere Canada ved Venezia-biennalen for arkitektur i 2010, og er anerkjent av Prix de Rome i arkitektur, VIDA 11.0, FEIDAD, to Governor General’s Awards og som finalist i Katerva. Beesley’s finansiering inkulderer core CFI, SSHRC, NSERC og stipender fra Canada Council for the Arts.

FORSKNINGSFOKUS: påvirkelige og distribuerte arkitektoniske miljøer og interaktive systemer, fleksible lettvektsstrukturer med integrerte kinetiske funksjoner, mikro-prosessering, sensor- og igangsettingssystemer, med særlig fokus på digitale fremstillingsmetoder og nye flatematerialer. Omfattende arkitektonisk design og profesjonell utøvelse. Stofflige strukturer; håndverk og produksjon av materiale; organisisme og design integrert i naturen; hybride naturformer. Følelser, romantikk og spiritualisme fra det 20. århundre som alternative sider ved Modernismen; alteritet og dissosiasjon; chthoniske og utvidede definisjoner av verdensrommet; det arkaiske. Pågående prosjekter omfatter soldrevne høyytelsesboliger og arkitektonisk skalerte geotekstil-installasjoner for museer.

 

Reference Link

TAKASHI IKEGAMI [JP]

Ikegami Takashi

Takashi Ikegami er professor ved Department of General Systems Sciences, University of Tokyo. Hans arbeider omfatter både kunst og vitenskap, og tar for seg komplekse systemer og kunstig liv.

Han fikk sin doktorgrad i fysikk ved University of Tokyo i 1989. For tiden er han professor ved Department of General System Studies, University of Tokyo. Hans forskning tar for seg komplekse systemer og kunstig liv, et felt som prøver å skape en livsform ved hjelp av datasimulering, kjemiske eksperimenter og roboter. Resultatet fra forskningen har vært publisert i «Life Emerges in Motion», gitt ut på Seido Book Publishers i 2007.

Takashi Ikegami er hyppig deltaker på International Conference on Artificial Life, og var hovedtaler ved 20-årsjubileet til Artificial Life conference i Winchester, UK. Han er styremedlem i Artificial Life, Adaptive Behaviors, BioSystems og Interaction Studies. 

 

Reference Link

STELARC [AU]

STELARC

Stelarc er en australsk performance-kunstner som utforsker ulike anatomiske arkitekturer. Han har opptrådt med en THIRD HAND, en VIRTUAL ARM, en EXTENDED ARM , STOMACH SCULPTURE og EXOSCELETON, en seksbent robot. FRACTAL FLESH fjernstyrer kroppen ved hjelp av elektrisk stimulering. PING BODY og PARASITE utforsker en kropp som koreograferes av datastrømmer fra internett. PROSTHETIC HEAD, ARTICULATED HEAD, FLOATING HEAD og SWARMING HEADS er variasjoner over legemliggjøringen av konversasjonelle roboter. EAR ON ARM er delvis kirurgisk konstruert og delvis dyrket fram fra celler. Øret blir internett-aktivert og gjøres tilgjengelig for folk som befinner seg andre steder.

I 1997 ble han utnevnt til Honorary Professor of Art and Robotics ved Carnegie Mellon University, Pittsburgh. I 2000 ble han Honorary Doctor of Laws ved Monash University, Melbourne. I perioden 2006-2011 var han Senior Research Fellow ved MARCS Labs, University of Western Sydney. I 2010 mottok han et Special Projects stipend fra the Australia Council ble i tillegg tildelt the Ars Electronica Hybrid Arts Prize. Han er i dag Chair in Performance Art, Brunel University West London. Stelarcs kunst representeres av SCOTT LIVESEY GALLERIES, Melbourne.

Det vi trenger er ikke et Second Life men et Third Life, hvor våre avatarer kan interagere ikke bare i det virtuelle rommet, men med sine fysiske surrogatverter i den virkelige verden. Legemer i omløp blir til fraktallegemer blir til fantomlegemer.

www.stelarc.org

Second Lifegoo.gl/GsJBA


Reference Link

KLAUS-PETER ZAUNER [UK]

Klaus-Peter Zauner

Klaus-Peter Zauner er seniorforeleser ved Agents, Interaction and Complexity group (AIC) of Electronics and Computer Science, University of Southampton. Han ble født i Stuttgart, loddet sammen en Sinclair ZX81 som sin første datamaskin, og fortsatte med å studere biokjemi ved University of Tuebingen. Zauner var besnæret av naturens mekanismer for informasjonsprosessering på molekylnivå, og forlot Tuebingen i 1992 for å slutte seg til Michael Conrad’s Biocomputing Group i Detroit – på den tiden et av få steder som drev med forskning på molekylær databehandling, og sannsynligvis den første forskningsgruppen for databehandling med eget våtlaboratorium. Med Michael Conrad som mentor arbeidet han med konformatorisk og enzymatisk databehandling.

Klaus-Peter fikk sin PhD i databehandling ved Wayne State University, Detroit i 2001. Han startet sin akademiske karriere som gjesteprofessor ved Wayne State University, men dro tibake til Europa i 2002 for å jobbe med Peter Dittrich i Bio Systems Analysis Group ved University of Jena, før han begynte som foreleser ved University of Southampton i 2003.

Han leder et team som jobber på tvers av grensene mellom (bio)kjemi, elektronikk, mikrofluider og databehandling for å integrere informasjonsprosessering i fysiske og kjemiske systemer. Målet er å skape fremskritt innenfor kompleksiteten av syntetiske materialer og på den måten minske gapet mellom den intrikate materialorganiseringen i den biologiske verden og det som er mulig med dagens engineerings-verktøy.

Klaus-Peter har vært Microsoft Research European Fellow, mottatt Leverhulme Research Leadership Award, og er en av grunnleggerne av International Journal of Unconventional Computing, hvor han også er redaktør. Han samarbeider nasjonalt og internasjonalt for å ta grep om hvilken retning hans gryende forskningsfelt skal ta.

 

Reference Link

NEIL HARBISSON [UK]

Neil Harbisson

Neil Harbisson (født 27. juli1982) er en katalansk samtidskunstner, komponist og kyborgaktivist, født i Nord-Irland. Han er mest kjent for sin evne til å høre farger og oppfatte farger på flere måter enn ved hjelp av synet. I 2004 ble han den første personen i verden som bar en «øyeborg». At denne ble tatt med på passbildet hans er av mange ansett som en offisiell anerkjennelse av Harbisson som kyborg. Farge, og bruk av teknologi som folengelsen av en utøver og ikke som en del av en performance, er de viktigste temaene i Harbissons arbeid. I 2010 grunnla han Cyborg Foundation, en internasjonal organisasjon som skal hjelpe mennesker med å bli kyborger.

 

Det finnes ikke hvit hud; det finnes ikke svart hud; menneskets hud kommer i ulike sjatteringer av oransje.

Reference Link

(2) FICTIONAL INFLUENCES – 4. okt:

NEIL SPILLER (UK)

Neil Spiller

Neil Spiller er Dekan ved School of Architecture, Design & Construction, University of Greenwich, professor i Architecture and Digital Theory, Founding Director ved Advanced Virtual and Technological Architecture Research Group (AVATAR) – og utøvende arkitekt. Han var tidligere Visedekan, Graduate Director of Design, Bartlett School of Architecture, University College, London. Han er forfatter av boken «Digital Dreams- Architecture and the New Alchemic Technologies» (1998). Han har vært medredaktør av AD «Architects in Cyberspace» (1995), gjesteredaktør av AD «Integrating Architecture» (1996), AD «Architects in Cyberspace II» (1998) og AD «Young Blood» (2001) og tidligere redaktør i magasinet «Building Design Interactive».

Han var medredaktør, sammen med Sir Peter Cook, av «The Power of Contemporary Architecture» (1999) og «The Paradox of Contemporary Architecture» (2001). Hans monografi «Maverick Deviations» ble utgitt på Wiley i 2000 og hans bok «Lost Architecture», om arkitektoniske prosjekter over de to siste tiår av det tjuende århundre, ble utgitt på Wiley i 2001.

Jeg tror det finnes en plass for algoritmisk arkitektur, men for å utforske den ordentlig må vi forlate datamaskinen og vekke til live bioteknologien.

Han er også en av ti internasjonale kritikere som er representert i Phaidon’s bok 10×10. Og han er redaktør av «Cyberreader», gitt ut på Phaidon i mars 2002. Hans bok «Visionary Architecture – Blueprints of the Modern Imagination» er utgitt på Thames and Hudson i november 2006, og «Digital Architecture NOW», et kompendium om praksiser innenfor digital samtidsarkitektur, ble gitt ut på Thames and Hudson i november 2008. Hans «Spiller’s Bits»-artikler kunne leses i hver utgave av AD Magazine fra januar 2008 til januar 2010. I 2002 var han John and Magda McHale Research Fellow ved State University of New York at Buffalo. Hans arbeider er utstilt over hele verden. Nylig var han medredaktør av «Protocell Architecture» AD, Wiley mars 2011 og han skriver for tiden på boken «Convulsive Beauty and Surrealist Architecture, Past, Present and Future» for Thames and Hudson. Hans artikler og design har vært publisert i alle de viktigste design- og arkitekturmagasinene over hele verden.

 

Reference Link

(3) HERE TO GO – 20. sep:

Kendell Geers [ZA]

Kendell Geers er kunster, musiker og filmskaper født i Johannesburg i 1968. I 1988 var han en av 143 unge menn som offentlig nektet å tjene i den Sør-Afrikanske forsvarsstyrken og stod dermed ovenfor et liv i eksil eller seks år i fengsel. I 1989 forlot han Sør-Afrika og levde i en kort periode i eksil i Storbritannia og New York hvor han arbeidet som assistent for kunsteren Richard Prince. Det var ikke før etter at Nelson Mandela og andre politiske fanger ble løslatt at Geers kunne vende tilbake til hjembyen sin uten fare for fengsling. I 1990 reiste han tilbake til Johannesburg hvor han arbeidet som kunstner, kritiker, kurator og med performance. Det første kunstverket han skapte tilbake på Sør-Afrikansk jord var «Bloody Hell», et rituelt bad i sitt eget blod.

Geers oppnådde internasjonal notoritet i 1993 da han urinerte i Marcel Duchamps fontene i Venezia. Han har vist arbeidene sine over hele verden og deltatt i en rekke utstillinger fra da og frem til i dag.

The artist, like the jester, trickster and shaman are able to say, do, think and express ideas and images, to speak uncomfortable truths that open doors of perception, which would land any other member of society in jail or banished from the community.

Carl Abrahamsson [SE]

Carl Abrahamsson er forfatter, fotograf, musiker, forlegger og misantropolog med base i Stockholm. Han er redaktør for journalen The Fenris Wolf og kodirektør hos Edda Publishing. Han har tidligere besøkt Forum Nidrosiae med foredraget Contemporary Timelessness – Eternal Trends, filmprogrammet Back To Human Nature, og fotoutstillingen Döden i våra hjärtan.

The fiction of sorcery has been replaced by the sorcery of fiction.

 

Reference Link

Gary Lachman [US]

Gary Lachman er forfatter av en rekke bøker som kartlegger krysningspunktet mellom bevissthet, kultur, og den vestlige esoteriske tradisjonen, bl.a. Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius (Disinformation 2003) og The Secret History of Consciousness (Lindisfarne 2003). Han har blitt oversatt til norsk og en rekke andre europeiske språk. Han skriver regelmessig for Fortean Times, Independent on Sunday, Guardian, LA Review of Book, m.fl.

Han foreleser ofte i både Storbritannia og Europa, og forbereder for tiden en bok om Aleister Crowley og populærkulturen. I et tidligere liv var han et grunnleggende medlem av rockegruppen Blondie, og ble i 2006 oppført i Rock and Roll Hall of Fame.

 

Popular culture in general has served as a way of communicating esoteric ideas, in the face of a ‘highbrow’ culture that rejects them.

 

Reference Link

Jesper Aagaard Petersen [DK]

Jesper Aagaard Petersen

Jesper Aagaard Petersen er førsteamanuensis ved NTNU og en regelmessig foredragsholder og bidragsyter i Forum Nidrosiae. Hans hovedinteresser ligger i det som ofte kalles alternativmiljøet, New Age eller okkultisme, det vil si detradisjonalisert og synkretistisk religion i det moderne vesten, særskilt små, uformelle grupper og individuelle søker i et større kultisk miljø innenfor okkulturen.

Karen Nikgol [IR]

KAREN NIKGOL

Pythagoras Lodge (detail) | Karen Nikgol (2009)

Karen Nikgol er kunstner, koreograf og kurator født i Teheran under Iran-Irak-krigen. Effekten av krig, minner og maskulinitet har i stor grad påvirket arbeidet hans. Nikgol forsøker å analysere sinn, hukommelse, og identitet gjennom sin bakgrunn, men uten å ta et kulturelt perspektiv, kun hjulpet av estetiske, filosofiske og abstrakte begreper. Hans siste arbeid inkluderer en spionopera om en stum dvergs indre liv («The Silent Song of the Sphinx), en soloutstilling i Leyla Heller Gallery i New York og kuratorvirket ved samtidskunstgalleriet NoPlace i Oslo.

How much is really left of an experience once one has experienced it? It is reduced to a thought, a smell, a feeling that can be awakened by anything related to that exact memory. It is still there, living and breathing inside, only transformed into something quite different, individual. But the memory must be expressed in order to stay alive, and in order to stay in tune with the nature of fluxus, that which always is in motion.


Reference Link

Andrew M. McKenzie [UK/EE]

Andrew M. McKenzieAndrew M. McKenzie er kjernen av The Hafler Trio, med-grunnlegger av Simply Superior, psykoterapist, hypnoterapist, foredragsholder, lærer, seminar -og workshopleder i kreativ tenkning, oppfinner av komplemasjon, lydingeniør, designer, forfatter, programmerer, klassisk gitarlærer, og alt for mange andre ting. Alle hans nåværende mål involverer å benytte det han har lært de siste 48 årene til å hjelpe andre.

 

“Responsibility” is the ability of the self to respond with the maximum flexibility it allows itself.

 

Reference Link

MARTIN PALMER [NO]

Martin Palmer studerte psykologi og religion ved NTNU, før han bega seg inn i kunstverdenen. Som uavhengig kurator, entusiast og autodidakt musiker har han presentert, produsert og fremført en rekke verk innen sjangerne til støy- og eksperimentell musikk i hjembyen Trondheim og også ellers i Europa. Som stolt agent av Origami Republika er han en av arvtakerne til Klubb Kanin-konseptet, som feirer 15 år under Meta.Morf 2012.

Med en livslang interesse i utradisjonell filosofi, motkultur og esoterikk grunnla han Forum Nidrosiae i 2008 som et åpent forum for det som generelt blir kalt “okkultur,” og utvikler for tiden en forgrening under dette navnet som vil fokusere på samtidskunst innen det kultiske miljø.

På dagtid jobber han med digital kinoteknologi.

There is an intimate relationship between art and the spiritual.

 

Reference Link

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre