NEIL SPILLER (UK)

Neil Spiller

Neil Spiller er Dekan ved School of Architecture, Design & Construction, University of Greenwich, professor i Architecture and Digital Theory, Founding Director ved Advanced Virtual and Technological Architecture Research Group (AVATAR) – og utøvende arkitekt. Han var tidligere Visedekan, Graduate Director of Design, Bartlett School of Architecture, University College, London. Han er forfatter av boken «Digital Dreams- Architecture and the New Alchemic Technologies» (1998). Han har vært medredaktør av AD «Architects in Cyberspace» (1995), gjesteredaktør av AD «Integrating Architecture» (1996), AD «Architects in Cyberspace II» (1998) og AD «Young Blood» (2001) og tidligere redaktør i magasinet «Building Design Interactive».

Han var medredaktør, sammen med Sir Peter Cook, av «The Power of Contemporary Architecture» (1999) og «The Paradox of Contemporary Architecture» (2001). Hans monografi «Maverick Deviations» ble utgitt på Wiley i 2000 og hans bok «Lost Architecture», om arkitektoniske prosjekter over de to siste tiår av det tjuende århundre, ble utgitt på Wiley i 2001.

Jeg tror det finnes en plass for algoritmisk arkitektur, men for å utforske den ordentlig må vi forlate datamaskinen og vekke til live bioteknologien.

Han er også en av ti internasjonale kritikere som er representert i Phaidon’s bok 10×10. Og han er redaktør av «Cyberreader», gitt ut på Phaidon i mars 2002. Hans bok «Visionary Architecture – Blueprints of the Modern Imagination» er utgitt på Thames and Hudson i november 2006, og «Digital Architecture NOW», et kompendium om praksiser innenfor digital samtidsarkitektur, ble gitt ut på Thames and Hudson i november 2008. Hans «Spiller’s Bits»-artikler kunne leses i hver utgave av AD Magazine fra januar 2008 til januar 2010. I 2002 var han John and Magda McHale Research Fellow ved State University of New York at Buffalo. Hans arbeider er utstilt over hele verden. Nylig var han medredaktør av «Protocell Architecture» AD, Wiley mars 2011 og han skriver for tiden på boken «Convulsive Beauty and Surrealist Architecture, Past, Present and Future» for Thames and Hudson. Hans artikler og design har vært publisert i alle de viktigste design- og arkitekturmagasinene over hele verden.

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre