MARTIN PALMER [NO]

Martin Palmer studerte psykologi og religion ved NTNU, før han bega seg inn i kunstverdenen. Som uavhengig kurator, entusiast og autodidakt musiker har han presentert, produsert og fremført en rekke verk innen sjangerne til støy- og eksperimentell musikk i hjembyen Trondheim og også ellers i Europa. Som stolt agent av Origami Republika er han en av arvtakerne til Klubb Kanin-konseptet, som feirer 15 år under Meta.Morf 2012.

Med en livslang interesse i utradisjonell filosofi, motkultur og esoterikk grunnla han Forum Nidrosiae i 2008 som et åpent forum for det som generelt blir kalt “okkultur,” og utvikler for tiden en forgrening under dette navnet som vil fokusere på samtidskunst innen det kultiske miljø.

På dagtid jobber han med digital kinoteknologi.

There is an intimate relationship between art and the spiritual.

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre