LYDVANDRING
30. sep. / 10 okt. / 27. okt.
@ TSSK

Hvordan lytter vi til våre daglige omgivelser? Hvordan lytter vi til kunst? Vi orienterer oss i våre daglige omgivelser hovedsakelig ved hjelp av synet. I hvert fall er vi mest vant til å orientere oss ved hjelp av synet. Mange av signalene i våre omgivelser er imidlertid avhengig av hørselen. Ofte vil dette dreie seg om varselsignaler – bilen som kjører opp bak oss, lydsignalet i en fotgjengerovergang, og så videre. Våre lydlige omgivelser er svært komplekse, og det kreves meget oppmerksom lytting for å…

ØYVIND BRANDTSEGG [NO]

Øyvind Brandtsegg / Installation for a pedestrian bridge

Installasjon for gangbru (2012) Co-produsert av Meta.Morf / TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Installasjonen er basert på rytmen og klangen generert av passerende på Verftsbrua (Blomsterbrua, Trondheim). 8 kontakthøyttalere og 8 kontaktmikrofoner er montert til undersiden av bruas gangbane. Gjennom å utforske det rytmiske uttrykket, forholder installasjonen seg til språkutvikling og forhandling av mening i språk. Rytmemønster registrert fra publikums gange over brua brukes som kildemateriale for utvikling av – og forhandling mellom rytmiske mønster, hvor identiteten og karakteren til de forskjellige gangmønstrene blandes og veves…

LYDROM 1:1
Offentlig installasjon
27. sep. – 28. okt.
@ Trondheim

SOUNDSPACE 1:1

Arkitektstudenter i samarbeide med studenter fra musikk-teknologi jobber med lyd og rom i byrom. Å studere arkitektur handler i stor grad om å utvikle bevissthet om rommets betydning, dets muligheter og begrensninger. Den første fasen i studiet er derfor rettet mot å se, oppdage og skape rom. I denne læringsprosessen er egne erfaringer av det romlige avgjørende. Den første oppgaven man gjør som arkitektstudent ved NTNU er en komplett prosjekterings- og byggeoppgave i miniatyr. Hensikten er å få en grunnleggende forståelse for rom, konstruksjon og materialitet,…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre