ØYVIND BRANDTSEGG [NO]

Installasjon for gangbru (2012)
Øyvind Brandtsegg / Installation for a pedestrian bridge

Øyvind Brandtsegg / Installation for a pedestrian bridge

Co-produsert av Meta.Morf / TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter.

Installasjonen er basert på rytmen og klangen generert av passerende på Verftsbrua (Blomsterbrua, Trondheim).

8 kontakthøyttalere og 8 kontaktmikrofoner er montert til undersiden av bruas gangbane.

Gjennom å utforske det rytmiske uttrykket, forholder installasjonen seg til språkutvikling og forhandling av mening i språk. Rytmemønster registrert fra publikums gange over brua brukes som kildemateriale for utvikling av – og forhandling mellom rytmiske mønster, hvor identiteten og karakteren til de forskjellige gangmønstrene blandes og veves inn i hverandre. Et organisk system oppstår i bruken av tilbakekoblinger både i selve lydsignalet og i kontrollmekanismene som styrer mønstergjenkjenning og syntese.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Installasjon for gangbru er den første manifestasjon av en lyd- og lysinstallasjon for Skarnsundbrua, en 1000 meter lang skråkabelbru, som er et samarbeide mellom Øyvind Brandtsegg og billedkunstner Viel Bjerkeset Andersen, der Inderøy kommune er oppdragsgiver.

Skarnsundbrua from pekka on Vimeo.

http://no.wikipedia.org/wiki/Skarnsundbrua
http://www.inderoy.kommune.no/blomsterbua.262175.no.html
http://www.inderoy.kommune.no/lyden-av-brua.5001649-99253.html
http://www.inderoy.kommune.no/broelloepsfeiringa-er-igang.4998339-144772.html
http://viel.no

Bio

Øyvind Brandtsegg er en komponist og utøver som arbeider innenfor områdene algoritmisk improvisasjon og lydinstallasjoner. Hans hovedinstrument som musiker er Hadron Particle Synthesizer, ImproSculpt og Marimba Lumina. Som musiker og komponist har han samarbeidet med en rekke fremragende musikere, bl.a. Oslo Sinfonietta, Motorpsycho, Kristin Asbjørnsen, Live Maria Roggen, Trondheim Jazzorkester, Trio Alpaca, Tre Små kinesere, Zeena Parkins, Maja Ratkje. Innenfor lydinstallasjon har han produsert både temporære og permanente verk, for eksempel «Flyndre» som vises i perioden 2006-2016.

I 2008 ferdigstilte Brandtsegg sitt kunststipendiatarbeid fokusert på improvisasjon med datamaskiner. Øyvind har holdt forelesninger og workshops omkring disse tema i USA, Tyskland og Irland. Siden 2010 har han vært ansatt som professor ved NTNU/musikkteknologi.

http://flyndresang.no
http://www.partikkelaudio.com
http://soundcloud.com/brandtsegg
http://soundcloud.com/t-emp

 

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre