ALEX ADRIAANSENS [NL]

Alex AdriaansensAlex Adriaansens er Meta.Morfs hovedutstillingskurator.

Alex Adriaansens var med og startet V2_(1981), hvor han er direktør og kunstnerisk leder. Han er i tillegg direktør ved DEAF bi-annual. Han er, og har vært, gjestekurator for ulike kunst- og tenologifestivaler og arrangement (som Meta.Morf i Norge; MOCA i Taiwan; China Media Art Tri-annual i Kina; eArts Festival i Kina).

Han har holdt en rekke foredrag og presentasjoner over hele verden ved ulike anledninger (universiteter, symposier, festivaler, workshops, fagsamlinger). Han er medlem i en rekke rådgivende organer for bl.a. Transmediale Festival, Berlin; The Franck Mohr Institute (NL); Todaysart Bi-annuel (NL).

Han har vært rådgiver for ulike institusjoner og organisasjoner innenfor feltet kunst og teknologi (statlig og ikke-statlig) i Kina, Nederland, Spania, Korea, Japan, Taiwan og Canada. Han er, og har vært, jurymedlem ved ulike internasjonale festivaler og prisutdelinger, som Ars Electronica (Østerrike), Transmediale (Tyskland), Share (Italia), Laboral (Spania), Witteveen Bosch Award (Nederland).

Han er prosjektrådgiver for finansiering av både individuelle kunstnere og internasjonale kunstprosjekter for Stimuleringsfonds for Architecture (NL).

Bio V2_

V2_ er en non-profit stiftelse med base i Rotterdam. Den fokuserer på forholdet mellom kunst, vitenskap og teknologi, og har eksistert siden 1981. Organsiasjonen er støttet av det nederlandske departementet for utdanning, kultur og vitenskap (OCW) og Rotterdam by (Cultuurplan). De samarbeider på prosjektbasis med universiteter og nasjonale forskningsinstitusjoner (TNO) i ulike forsknings- og innovasjonsprogrammer.  Organisasjonen har internasjonal anerkjennelse som en av de ledende organisasjonene av sitt slag, og kan sies å være et knutepunkt for ekspertise innen tverrfaglig samarbeid. V2_ har prosjekter over hele verden, som utstillinger, workshops, utgivelser og rådgivende arbeid (Brasil, Kina, Taiwan, Korea, Tyskland, Spania). V2_ har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeide og sine prosjekter, og det samme gjelder kunstnerne som har arbeidet der.

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre