LYDVANDRING
30. sep. / 10 okt. / 27. okt.
@ TSSK

Hvordan lytter vi til våre daglige omgivelser? Hvordan lytter vi til kunst?

Vi orienterer oss i våre daglige omgivelser hovedsakelig ved hjelp av synet. I hvert fall er vi mest vant til å orientere oss ved hjelp av synet. Mange av signalene i våre omgivelser er imidlertid avhengig av hørselen. Ofte vil dette dreie seg om varselsignaler – bilen som kjører opp bak oss, lydsignalet i en fotgjengerovergang, og så videre. Våre lydlige omgivelser er svært komplekse, og det kreves meget oppmerksom lytting for å få med seg alle detaljene. Kunsten kan utfordre denne typen lytting gjennom å presentere oss for lydlandskap vi ikke har erfaring med fra tidligere.

Vi inviterer med dette til en lydvandring i forbindelse med Meta.Morf. Lydvandringen vil ta oss gjennom hverdagens lydlandskap i tillegg til lydlandskapene skapt av ulike kunstverk ved utstillingen Meta.Morf.

Lydvandring er et samarbeid mellom NTNU musikkteknologi og NTNU kunst og media.

START fra Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11.
Søndag 30/9 kl 14:00
Onsdag 10/10 kl 18:00
Lørdag 27/10 kl 14:00

Musikkteknologi, Institutt for musikk, NTNU
Vi underviser og forsker innenfor lydproduksjon, kunstneriske lydinstallasjoner, lyd til film og spill, samt utøvende virksomhet med teknologisk baserte instrumenter. Studiet er det fremste på sitt felt i Norge og har omtrent 100 studenter fordelt på bachelor og masterstudier.

Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU
Instituttet underviser og forsker innenfor kunst- og kulturfeltet med primært fokus på uttrykk som film, fotografi, teater og billedkunst. Ikke minst setter praktisk-estetisk undervisning preg på fagmiljøet og studiekulturen.
Prosjektet er ledet av
Sigurd Saue, førsteamanuensis ved NTNU Institutt for musikk innenfor fagområdet Musikkteknologi.
Øyvind Brandtsegg, professor ved NTNU Institutt for musikk innenfor fagområdet Musikkteknologi.
Asbjørn Tiller, PhD., førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for kunst og medievitenskap.

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre