MIND TIME MACHINE SOM LIVSTEKNOLOGI.
Av Takashi Ikegami

TAKASHI IKEGAMI

Mind Time Machine som livsteknologi. All grunnforskning kan føre til innovative bruksformål. Studier av kunstig liv («alife») er intet unntak. Formålet med livsteknologi er å virkeliggjøre konsepter som er utviklet gjennom studier av kunstig liv, som selvreproduksjon, autonomi, bestemmelse, robusthet, evolusjon med åpent utfall, utviklingsbarhet og så videre, innenfor konteksten av den virkelige verden (Ikegami, 2009). Ved å utvide vår forståelse av hvordan vi kan koble sammen kunstige systemer med naturlige miljøer kan vi bringe vår utvikling av et teoretisk rammeverk som plasserer kunstig liv…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre