ZIMOUN [CH]

 Woodworms, wood, microphones, sound system (2007 – 2012)
Zimoun / 25 Woodworms

Zimoun / Woodworms, wood, microphones, sound system

«Zimoun bygger arkitekturorienterte lydplattformer ved hjelp av enkle og funksjoneller komponenter. Installasjonene hans utforsker mekanisk rytme og flyt i tillagede systemer og innlemmer alminnelige industrielle objekter. I en besettende fremvisning av merkverdig sammensatte materialer uttrykker disse verkene en spenning mellom Modernismens ordnede mønstre og livets kaotiske krefter.

I en besettende fremvisning av merkverdig sammensatte materialer uttrykker disse verkene en spenning mellom Modernismens ordnede mønstre og livets kaotiske krefter.

Med emosjonell dyble glir den akkustiske summingen fra naturfenomenene uanstrengt inn i den elektroniske gjenklangen i Zimouns minimalistiske konstruksjoner.» (bitforms nyc)

Tremark spiser seg gjennom et stykke tre som ligger på gulvet i et lukket rom. Lyden fra de spisende tremarkene inne i treverket forsterkes ut i rommet og gir en engasjerende lyd. Verket gir dermed lyd til en prosess som er usynlig for publikum, hvor tremarkene graver en tunnel gjennom treverket. Temperatur, fuktighet og andre miljømessige faktorer er med på å bestemme adferden til tremarkene og hvordan de former trestykket.


http://zimoun.ch/works/2009/woodworms1/woodworms1_mov.html

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre