Synergi av musikk og stereoskopiske bilder og sekvenser.
6. okt. @ Gløshaugen

The light and color group / ROMLAB

The Light & Colour Group @ NTNU – Dagslyslab  og Romlab. The Light & Colour Group på NTNU er etablert ved Institutt for byggekunst, form og farge. Gruppen består av arkitekter, interiørarkitekter, fysikere og kunstnere. Denne mangfoldige gruppen av fagfolk bidrar til en fungerende atmosfære hvor forskningen har avgjørende tverrfaglig innspill. Light & Colour Group har utviklet kontakter med en rekke akademiske institusjoner og bedrifter i og utenfor Norge, som resulterer i et bredt tverrfaglig forskernettverk, og fordelen ved dette, samt en nær tilknytning til arkitektonisk praksis….

FICTIONAL INFLUENCES
Arkitekturkveld 4. okt. @ Dokkhuset

Neil Spiller / Homage a Courbet

NEIL SPILLER.En algoritmisk tilnærmelse for arkitektonisk tenkning.Arkitekturkveld 4. okt. @ DOKKHUSET. Hovedforeleser er Neil Spiller, Dekan ved School of Architecture, Design & Construction ved University of Greenwich, professor i arkitektur og digital teori, grunnlegger og direktør for the Advanced Virtual and Technological Architecture Research Group (AVATAR) og praktiserende arkitekt. Refleksiv urbanisme i en skog av tegn. Arbeidet mitt spenner fra teoretiske vågestykker til praktisk arkitektur. Det formes av min interesse for arbeidet til arkitekt Cedric Pride og kybernetiker Gordon Pask, og utforsker friksjonen mellom media…

Sense-IT@iet.NTNU
6. okt. @ Gløshaugen

 A-me : Augmented memories http://picturingthebrain.org/a-me A-me er et hypotetisk minneinnhentingssystem som setter den besøkende i stand til å oppleve menneskelige minner ved å være tilstede gjennom interaktivitet (immersion). Det har som mål å kritisere paradigmene knyttet til bilder laget i hjernen/fantasien som for tiden diskuteres i forskermiljøet. A-me undersøker implikasjonene ved ulike tilnærminger til hjerneforskning, som reduksjonisme og fenomenologi. Dermed er det et symbol på den pågående vitenskapelige diskusjonen om menneskelig atferd gjennom analyse av hjerneaktivitet. A-me er også en teknisk undersøkelse av forbedrede virkelighetsteknikker…

LYDVANDRING
30. sep. / 10 okt. / 27. okt.
@ TSSK

Hvordan lytter vi til våre daglige omgivelser? Hvordan lytter vi til kunst? Vi orienterer oss i våre daglige omgivelser hovedsakelig ved hjelp av synet. I hvert fall er vi mest vant til å orientere oss ved hjelp av synet. Mange av signalene i våre omgivelser er imidlertid avhengig av hørselen. Ofte vil dette dreie seg om varselsignaler – bilen som kjører opp bak oss, lydsignalet i en fotgjengerovergang, og så videre. Våre lydlige omgivelser er svært komplekse, og det kreves meget oppmerksom lytting for å…

VÅRE LEKER
15. – 19. okt.
@ ReMida

ReMida Exhibition detail

Kreativ lek med informasjonsteknologi | Barneverksted @ ReMida, 15. – 19. okt. Et av hovedmålene med prosjektet Våre Leker er å forbedre samhandling og utveksling mellom kunst og vitenskap, noe som kan oppnås ved å trekke barn og ungdommens oppmerksomhet til dataprogrammeringens  kreative karakter og påpeke dens forhold til virkelige objekter og hendelser. I forbindelse med Kunst og Teknologi biennalen Meta.Morf 2012 arrangeres fire en-dags barneverksteder hvor 12-åringer får muligheten til å bli skapere ved bruk av åpen kildekode programvare og gjenbruksmaterialer. Meningen med verkstedene…

PIKSEL A/V System performance @ PikselSavers 2012
5. okt. @ Galleri KIT

ig8

 PikselSavers 2012 – skjermsparere som gjør en forskjell! 5. okt. @ Galleri KiT Åpningskveld fredag 5. oktober: Piksel A/V System ved Dj Miss Mostly og Vj h220 leverer dansbare rytmer og spretne projeksjoner i tett dialog med utstillingens tematikk! PikselSavers er et visningsprogram for kortfilmer og softwarekunst, kuratert av Pikselfestivalen i Bergen. PikselSavers ble bestilt og for første gang vist under biennale for kunst og teknologi, Meta.Morf 2010, i Trondheim. Prosjektet ble deretter presentert på Pixelache Helsinki i mars 2011 og ved Norsk Telemuseum over sommeren 2011. Om Piksel…

PikselSavers 2012
5. – 7. okt. @ Galleri KIT

PikselSavers-Norway

 PikselSavers 2012 – skjermsparere som gjør en forskjell! 5.-7. okt. @ Galleri KiT   PikselSavers er et visningsprogram for kortfilmer og softwarekunst, kuratert av Pikselfestivalen i Bergen. PikselSavers ble bestilt og for første gang vist under biennale for kunst og teknologi, Meta.Morf 2010, i Trondheim. Prosjektet ble deretter presentert på Pixelache Helsinki i mars 2011 og ved Norsk Telemuseum over sommeren 2011. Programutvelgelsen ble gjort på basis av en åpen utlysning og den første utgaven bestod av ti verk av kunstnere som arbeider innen et bredt…

LYDROM 1:1
Offentlig installasjon
27. sep. – 28. okt.
@ Trondheim

SOUNDSPACE 1:1

Arkitektstudenter i samarbeide med studenter fra musikk-teknologi jobber med lyd og rom i byrom. Å studere arkitektur handler i stor grad om å utvikle bevissthet om rommets betydning, dets muligheter og begrensninger. Den første fasen i studiet er derfor rettet mot å se, oppdage og skape rom. I denne læringsprosessen er egne erfaringer av det romlige avgjørende. Den første oppgaven man gjør som arkitektstudent ved NTNU er en komplett prosjekterings- og byggeoppgave i miniatyr. Hensikten er å få en grunnleggende forståelse for rom, konstruksjon og materialitet,…

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre