Kendell Geers [ZA]

Kendell Geers er kunster, musiker og filmskaper født i Johannesburg i 1968. I 1988 var han en av 143 unge menn som offentlig nektet å tjene i den Sør-Afrikanske forsvarsstyrken og stod dermed ovenfor et liv i eksil eller seks år i fengsel. I 1989 forlot han Sør-Afrika og levde i en kort periode i eksil i Storbritannia og New York hvor han arbeidet som assistent for kunsteren Richard Prince. Det var ikke før etter at Nelson Mandela og andre politiske fanger ble løslatt at Geers kunne vende tilbake til hjembyen sin uten fare for fengsling. I 1990 reiste han tilbake til Johannesburg hvor han arbeidet som kunstner, kritiker, kurator og med performance. Det første kunstverket han skapte tilbake på Sør-Afrikansk jord var «Bloody Hell», et rituelt bad i sitt eget blod.

Geers oppnådde internasjonal notoritet i 1993 da han urinerte i Marcel Duchamps fontene i Venezia. Han har vist arbeidene sine over hele verden og deltatt i en rekke utstillinger fra da og frem til i dag.

The artist, like the jester, trickster and shaman are able to say, do, think and express ideas and images, to speak uncomfortable truths that open doors of perception, which would land any other member of society in jail or banished from the community.

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre