GUTO NOBREGA [BR]

 Breathing (2009)
Guto Nóbrega / Breathing

Guto Nóbrega / Breathing

Breathing er et lite skritt i retning av en kunstform der subtile prosesser i organisk og ikke-organisk liv kan avsløre usynlige mønstre som forbinder oss.

Breathing er et kunstverk som består av en hybrid skapning laget av en levende organisme, en plante, og et kunstig system. Skapningen reagerer på omgivelsene gjennom bevegelse, lys og støy fra dens mekaniske deler. Den beste måten å kommunisere med skapningen på er ved pusting.

Verket er resultatet av forskning på planter som sensitive objekter for å skape kunst. Hensikten var å utforske nye former for kunstneriske opplevelser gjennom dialog med naturlige og kunstige prosesser. Pust er en forutsetning for liv, og er linken som knytter tilskueren til skapningen.

Breathing er et lite skritt i retning av en kunstform der subtile prosesser i organisk og ikke-organisk liv kan avsløre usynlige mønstre som forbinder oss.

Breathing er et kunstverk som drives av en biologisk impuls. Dets skjønnhet ligger verken i planten som sådan eller i robotsystemet. Skjønnhet oppstår i det øyeblikket tilskueren nærmer seg skapningen og det utveksles energi. Det er i dette lykkelige og fascinerende øyeblikket, når vi befinner oss i en svært merkelig dialog, at det skapes en metafor for liv.

Breathing er en feiring av dette øyeblikket.

Breathing from Guto Nobrega on Vimeo.

Bio

Guto Nóbrega har en Ph.D. i interaktiv kunst fra The Planetary Collegium programme (tidligere CAiiA-STAR) ved School of Art and Media, University of Plymouth, UK (2009), hvor han gjennomførte sin forskning under veiledning fra Prof. Roy Ascott. Hans doktoravhandling, finansiert av CAPES – BRAZIL, er et tverrfaglig forskningsprosjekt innenfor områdene kunst, naturvitenskap, teknologi og natur, hvor han undersøker hvordan møter mellom disse fagområdene (særlig i de siste tiår) har ført til nye estetiske erfaringer. Som et resultat av dette ble det utviklet en praktisk-teoretisk intervesjonsmetode innenfor kunstfeltet, med fokus på interaktivitet, telematikk, felt teori og hyperorganismer.

Nóbrega har utviklet serier som omfatter tegninger, bilder, videoer og robotsystemer. Han jobber som kunstner og forsker, og har en MA i kommunikasjon, teknologi og estetikk fra ECO-UFRJ, Brasil (2003). Han er i tillegg Bachelor i gravering fra Escola de Belas Artes – UFRJ, Brasil (1998). Siden 1995 har han undervist ved UFRJ-Brasil, hvor han er professor II og koordinator for NANO – Nucleous of Art and New Organisms. Dette er et forskningslaboratorium og fellesskap for utforsking av grenselandet mellom kunst og teknologi.

Hans arbeider er utstilt ved en rekke utstillinger og konferanser, blant annet Arizona College of Fine Arts, Arizona, USA; ISEA Singapore; University of Quebec i Montreals Coeur des Sciences; University of Applied Arts, Wien; Sala Parpalló – Valencia; LABoral – Centro de Arte y Creación Industrial, Gijon; Facultad de Ciencias Sociais y Comunicación Universidad del País Vasco, Bilbao; International Institute of Biophysics, Neuss; Roland Levinsky Building, University of Plymouth, UK; Art Centre Plymouth, UK; Barbican Theatre Plymouth, UK; Cornerhouse, Manchester, UK; TRANSITIO_MX04, Mexico; TRANSLIFE, Kina; Universidade do Porto, Portugal; IT University of Copenhagen.

http://b200.nce.ufrj.br/~narrativasdigitais/hyperorganism/BreathingUK.html

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre