Meta.Morf X – Digital Wild parkerer de etablerte fortellingene om vår digitale fremtid, og ønsker i stedet å vri og vende på forventningene ved å utfordre det forutsigbare og åpenbare. Det rasjonelle blir utydelig, og vi kan glimtvis se konturen av en villere fremtid der ting fort oppleves vilt og surrealistisk – og kinky.

I dag utvikler vi teknologiene våre for å tjene et spesifikt formål – ryddig, rent og effektivt, rasjonelt. Når vi blir instrumentale, blir vi også forutsigbare. Algoritmene og dingsene vi så tett forholder oss til representerer etter hvert en forutsigbar og kalkulert virkelighet.

Omtrent seksti år inn i den digitale revolusjonen er en overveiende del av vårt globale samfunn nå omsluttet av digital teknologi og praksis. Det digitale har blitt vår nye natur. Vi er blitt arkitekter av kunstige økologier, nye og hybride verdener.

Kritisk diskurs er essensielt i en verden fullstendig oppkoblet og virtuell. Hva innebærer det å være menneske i en tid der vi er skapere av nye og uberørte verdener?

Meta.Morf X – den sjette Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – reiser ut i den digitale villmarken der det forutsigbare har flyktet, der kontroll er fraværende, og agendaer og formål blir stadig mer flyktig.

Zane Cerpina / Espen Gangvik

Meta.Morf X – Digital Wild leaves the established narratives behind – instead bending and twisting our illusions about digital futures. The purposes of new technologies become twisted, and the obvious challenged. The rationale gets blurry, and we start to see the fascinating contour of a wild future we may be a part of. Outside of the accustomed perceptions, things quickly get wild and surreal – and kinky.

Today we create our technologies in a solutionist manner – neat, clean and ever efficient to serve a purpose. When we get instrumental, we get predictable. The smart algorithms and gadgets we so intimately engage with unfold a foreseeable and calculated reality.

About sixty years into the digital revolution, a predominant share of our global community has now been absorbed by the digital realm. It has come to be our new nature, increasingly intertwined with our bodies and environments. We are architects of artificial ecologies, authors of new and hybrid domains.

Critical discourse is of the essence in a world turned wired and virtual. What does it mean to be human in an era where we are creators of new and pristine worlds?

Meta.Morf X – The sixth Trondheim international biennale for art and technology – ventures into the digital wilderness where the foreseeable has escaped, where control is absent, and agendas, purposes, and occupations are progressively evasive.

Zane Cerpina / Espen Gangvik