DEN DIGITALE VILLMARKEN
Meta.Morf X – Digital Wild

I dag, omtrent seksti år inn i den digitale revolusjonen er en overveiende del av vårt globale samfunn omsluttet av digital teknologi og praksis. Det digitale har blitt vår nye natur.

Underskogen av nye teknologier og deres praktiske implementeringer som stammer fra digital forskning og gjennombrudd er enorm, og kvantitativt umulig å holde rede på lenger. Denne digitale villmarken utvides i et eksponentielt akselererende tempo, vi er omsluttet av digitale teknologier i en slik grad at konturen av en komplett hybridisering mellom fysisk og virtuell verden allerede er synlig over horisonten.

Vår virkelighetsoppfatning er utfordret, vi er blitt arkitekter av kunstige økologier, nye og hybride verdener vi i dag ikke kan forutse hverken beskaffenhet eller konsekvensene av.

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre syn på livet med nye filosofiske og eksistensielle spørsmål, og kunstneren spiller som aldri før en sentral rolle som formidler og fortolker av ny kunnskap og forskning.

Utstillingen Meta.Morf X – Digital Wild presenterer kunstnere som gjennom sin praksis på varierende og lekne måter utforsker, studerer og kommenterer vår digitale historie og fremtid.

Random Access Memory er en kinetisk skulpturinstallasjon fra Ralf Baecker (de) som reflekterer over interaksjonen mellom idé og materie i moderne informasjonsteknologi.

Realness – Intimate Garden av Sandrine Deumier (fr) er en video- og VR-installasjon som utforsker muligheter for en fremtidig mutant og hybrid natur.

Disnovation.org (fr / pl) gir et kritisk syn på tøylesløs teknologi-innovasjon gjennom mixed media installasjonen Shanzhai Archeology. Installasjonen presenterer en eksepsjonell samling av imiterte mobiltelefoner produsert i Kina, hybride produkter som er utviklet med en utrolig hastighet gjennom piratkopiering, unik kreativitet og selvlærte ferdigheter.

Louis Frehring (fr) presenterer Singing Birds, en lydinstallasjon med datagenererte fuglesanger som imiterer de ornitologiske lydbildene som finnes i nærheten av Trondheim.

I sin video- og internett-installasjon Eternal U Inc. utforsker Kyriaki Goni (gr) en fremtidig forretningsmodell for bevaring av minner og opplevelser til våre tapte kjære.

I deres mixed media installasjon ArchaeaBot, presenterer Anna Dumitriu (uk) og Alex May (uk) en “post-singular” og “post-klimaendring” livsform, den ”’ultimate” arten tilpasset verdens ende slik vi kjenner den.

I sine 3D-objekter, videoer og digitale trykk fungerer; Soft bodies, Environmental monitoring system og Quasi-objects, utforsker Lorenzo Oggiano (it) syntetisk baserte systemer med prosessuelle aktiviteter unnfanget i sin egen verden.

Daniel Slåttnes (no) har siden 2015 undersøkt muligheter for kommunikasjon mellom mennesker og planter. Plant Cyborg, består av seks planter (P. Obtusifolia) der hver plante er montert på en mekanisk enhet som gjør det mulig for planten å bevege seg basert på plantens egne elektriske signaler.

I videoinstallasjonen Orion Tide, teleporterer Kelly Richardson (ca), oss til en planet i Orions belte der vi blir tilskuere til et fenomen av plutselige utbrudd av lys og røyk, med flere spørsmål enn svar som følge.

Proteus 2.0 av Maria Smigielska (ch / pl) og Pierre Cutellic (ch / fr), er den andre versjonen i en serie eksperimenter om å modulere materie ved hjelp av kombinert menneskelig og maskinell intelligens. Installasjonen benytter seg av materialet ferrofluid, som gjennom sine magnetiske egenskaper konstant endrer form basert på elektriske impulser fra menneskelig hjerneaktivitet.

I sin videoinstallasjon, Scenes from Daily Life, presenterer Hiroki Yokoyama (jp) oss for en fremtid der humanoide roboter er en del av vårt daglige liv, med maskin- og programmeringsfeil som en del av hverdagen.

Future You er en interaktiv videoinstallasjon fra Universal Everything (uk) som lekent presenterer oss for publikums potensielle, syntetiske jeg. Med en primitiv form som utgangspunkt, utvikler din avatar seg basert på dine bevegelser, antydende en mer fleksibel og overlegen versjon av deg selv.

Norwegian Media Art Library (Norsk Mediakunstbibliotek) produsert av TEKS, kurator Zane Cerpina, er en samling av trykte publikasjoner gjeldende det norske mediakunstfeltet. Biblioteket representerer den mest omfattende dokumentasjonen av mediakunst i Norge, både hva gjelder historie, kunstneriske aktiviteter, kunstnere og den generelle utviklingen i feltet. Meta.Morf X – Digital Wild presenterer den tredje utgaven av samlingen.

Espen Gangvik
Februar 2020