META.MORF 2012 –
A MATTER OF FEELING.

Konferanse 28. sep. & 29. sep. @ NOVA

Konferanse 28. & 29. sep. @ NOVA.

Rachel Armstrong

Meta.Morf åpningskonferanse er moderert og krater av Rachel Armstrong.

Kosmos er satt sammen av mange ulike typer stjernestøv, og til tross for vår avanserte, sekulære kunnskap, forestiller vi oss at disse grunnleggende substansene gir opphav til et univers som er formet i vårt bilde. Meta.Morf 2012 er en refleksjon over et alternativt bilde som synes å tre fram gjennom en variert og mangfoldig kunstpraksis ved starten av det 21. århundre. Det som er spennende er at dette bildet av vårt univers er langt mer autonomt og sensitivt enn det bildet som historisk sett har vært basert på menneskelig fornuft. All materie vrir og vender seg. Dette er den grunnleggende realiteten som understreker vår kosmiske konstruksjon.

-Rachel Armstrong

(Armstrong’s introduksjons-essay finnes her)

 

Livet åpenbarer seg som et åpent og kompleks system av transparente og skjøre forbindelser som genererer et uendelig sosialt og biologisk mangfold. Alle relasjonelle systemer opererer under affekt, eller som vi ofte kaller det, følelser. Menneskelige, og ikke-menneskelige, handlinger og interaksjoner er uttrykk for disse nettverksbaserte relasjonene.

Hva forårsaker den nettverksdannende atferden som igjen fører til at form dannes? Er det en empatibasert samhandling, eller med andre ord et spørsmål om følelser?

Med bla disse spørsmålene i tankene, inviterte vi Dr. Rachel Armstrong til å kuratere biennalens temakonferanse, og lykkelig for oss så aksepterte hun invitasjonen!

Armstrong kontekstualiserer biennaletemaet på en måte som antakelig vil få deg til å reflektere over nesten alle aspekter av hva du så langt har betraktet  å være etablerte sannheter.

 

 PROGRAM FREDAG 28. Sep 
TimeThemeName
09.30Registration & Coffe
10.00
Welcome / introductionEspen GangvikAbout
10.10Biennial theme introductionAlex AdriaansensAbout
ENTANGLED BODIES
Entangled Bodies challenges the idea of the human ego at the centre of life .. we are cooperating assemblages of bodies that forge relationships and have shared interests … how does this idea change the way we think of what it means to be a body … or to have a body … ??
10.30Entangled Bodies (human/machine)StelarcAbout
11.00Entangled Bodies (machine/machine)Takashi IkegamiAbout
11.30Entangled Bodies (augmented perception)Neil HarbissonAbout
12.00 - 13.00Lunch
INCONSTANT CONTEXT
Inconstant Contexts – is all about an active environment, which shapes and orchestrates events that impact upon humanity. How does the idea of an active environment that is sensitive to our presence change the way that we think about and instrument the world?
13.00Inconstant Contexts (synthetic environments)Philip BeesleyAbout
13.30Inconstant Contexts (extended perception)Klaus-Peter ZaunerAbout
14.00Inconstant Contexts (lively materials)Rachel ArmstrongAbout
14.30 - 15.00Panel discussion. Moderated by Rachel Armstrong.
 PROGRAM LØRDAG 29. Sep 
TimeThemeName
09.30Registration & Coffe
10.00
Living materialsGuto NobregaAbout
10.30Living materialsDriessens & VerstappenAbout
11.00Living materialsJessica de BoerAbout
11.30Living materialsXandra van der EijkAbout
12.00 - 13.00Lunch
13.00(Morphological Computing)Peter FlemmingAbout
13.30(Morphological Computing)Antony HallAbout
14.00(Morphological Computing)PROTEIAbout
14.30 - 15.00Panel discussion. Moderated by Rachel Armstrong.

 

 

Share

Comments are closed.

Copyright 2019 TEKS / Meta.Morf 2012 · Webmaster & custom web design: Espen Gangvik · RSS Feed · Log in

TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre